1
00:00:04,460 --> 00:00:07,563
[♪]

2
00:00:15,404 --> 00:00:18,641
[♪]

3
00:00:18,674 --> 00:00:20,009
Kanadská divočina

4
00:00:20,042 --> 00:00:21,977
patrí k najpozoruhodnejším

5
00:00:22,011 --> 00:00:25,715
na svete...

6
00:00:30,719 --> 00:00:36,091
V nej žijú niektoré z najkultovejších
živočíchov.

7
00:00:53,709 --> 00:00:59,014
Má najdlhšie pobrežie zo
všetkých štátov sveta.

8
00:01:07,189 --> 00:01:09,024
Viac povrchovej sladkej vody

9
00:01:09,058 --> 00:01:12,562
než kdekoľvek inde na Zemi...

10
00:01:17,132 --> 00:01:22,771
A takisto aj najväčší nedotknutý
les na svete.

11
00:01:24,707 --> 00:01:27,109
No predsa veľká časť
tejto divočiny

12
00:01:27,142 --> 00:01:29,077
a živočíchov, ktoré tu
dnes nájdeme,

13
00:01:29,111 --> 00:01:32,781
sú výsledkom vplyvu ľudí

14
00:01:32,815 --> 00:01:35,184
trvajúceho tisícročia.

15
00:01:40,723 --> 00:01:42,525
[Praskot plameňov]

16
00:01:44,259 --> 00:01:46,128
Kanada je krajina plná

17
00:01:46,161 --> 00:01:49,698
ohromujúcej divokej prírody.

18
00:01:54,003 --> 00:01:56,706
A tento seriál bude skúmať

19
00:01:56,739 --> 00:01:59,842
túto neuveriteľnú biodiverzitu

20
00:01:59,875 --> 00:02:02,845
a sily, ktoré ju vytvorili.

21
00:02:11,220 --> 00:02:14,156
Pred 15000 rokmi bola
Kanada pochovaná

22
00:02:14,189 --> 00:02:19,061
pod kilometer hrubým ľadovcom,
širokým ako celý kontinent.

23
00:02:22,097 --> 00:02:24,132
A vtedy dejiny

24
........