1
00:00:12,179 --> 00:00:14,097
Blokovanie ti už celkom ide,

2
00:00:14,181 --> 00:00:17,184
ale nemal by si len náhodne
vychyľovať energiu kade-tade.

3
00:00:17,267 --> 00:00:19,853
Zatiaľ si netrafil cieľ,
ktorý som ti dal.

4
00:00:19,937 --> 00:00:22,356
"Zatiaľ"!
Kľúčové slovo je "zatiaľ."

5
00:00:29,196 --> 00:00:32,032
Si nepozorný, netrpezlivý.
Kam sa ponáhľaš?

6
00:00:32,032 --> 00:00:34,117
Nechcem zmeškať
vysielanie senátora Trayvisa.

7
00:00:34,201 --> 00:00:36,036
Ani nevieš, či dnes bude vysielať.

8
00:00:36,036 --> 00:00:38,205
V poslednej dobe vysiela častejšie.
A mám ten pocit.

9
00:00:38,288 --> 00:00:41,834
- Dnes je ten deň.
- Ja mám zase pocit,

10
00:00:41,875 --> 00:00:44,044
že skončíš omráčený, ak sa
nebudeš sústrediť na prítomnosť.

11
00:00:44,044 --> 00:00:46,296
Túto chvíľu.

12
00:01:08,235 --> 00:01:10,070
<i>Ty tam.</i>

13
00:01:10,153 --> 00:01:12,322
<i>Senátor, ste vo
veľkom nebezpečenstve!</i>

14
00:01:12,322 --> 00:01:15,158
<i>Skloň svoj meč chlapče, hneď!</i>

15
00:01:15,242 --> 00:01:18,245
<i>Impérium vie, že ste tu.
Ostaňte nablízku, senátor.</i>

16
00:01:18,328 --> 00:01:20,998
<i>Chceš aby som šiel tam?</i>

17
00:01:35,095 --> 00:01:37,264
<i>Tvoji rodičia boli veľmi odvážni.</i>

18
00:01:42,978 --> 00:01:46,106
Bol som omráčený, však?

19
00:01:46,106 --> 00:01:50,110
Nie, všetky strely
si poslal späť na cieľ.

20
00:01:50,194 --> 00:01:54,114
- Niečo som videl.
- Videl? Mal si videnie?

21
00:01:54,198 --> 00:01:56,283
Videl som Galla Trayvisa.

22
00:01:56,366 --> 00:01:59,328
Kanan, on poznal mojich rodičov!

........