1
00:00:00,139 --> 00:00:03,676
The Blacklist 2x10
Luther Braxton (No. 22) Rozhodnutí

2
00:00:37,153 --> 00:00:38,063
Vydrž, vydrž!

3
00:00:38,155 --> 00:00:40,157
Dneska tady neumřeš.
Vydrž.

4
00:01:04,231 --> 00:01:05,587
Dobrý, dobrý, pojď sem.

5
00:01:05,646 --> 00:01:07,008
Dobrý? Fajn.

6
00:01:07,105 --> 00:01:09,234
Tak odtud sakra vypadneme.

7
00:01:09,527 --> 00:01:10,805
Pojď, no tak.

8
00:01:35,659 --> 00:01:36,586
Co máme?

9
00:01:36,665 --> 00:01:39,589
Satelitní snímky potvrdily,
že Továrna byla zasažena a hoří.

10
00:01:39,709 --> 00:01:42,138
Komunikace nefunguje.
Žádné audio ani video.

11
00:01:42,258 --> 00:01:44,054
Jak jsou na tom záchranné jednotky?

12
00:01:44,174 --> 00:01:46,934
- Nemám povolení kontaktovat pobřežní
stráž. - Na té plošině mám své lidi.

13
00:01:47,054 --> 00:01:48,884
Ta plošina je věznice úrovně 10.

14
00:01:48,987 --> 00:01:51,143
Neexistuje.
Nikdy neexistovala.

15
00:01:51,263 --> 00:01:54,393
Myslíte, že dovolím, abyste si všichni
kryly zadky na účet mých lidí,

16
00:01:54,513 --> 00:01:56,261
- tak budete mít jiný...
- Mimo záznam...

17
00:01:56,381 --> 00:01:58,920
Vybombardovali ji, aby zabránili
teroristům v získání zásadních

18
00:01:59,040 --> 00:02:00,416
tajných informací.

19
00:02:00,536 --> 00:02:03,152
Do záznamu...
tohle se nikdy nestalo.

20
00:02:03,222 --> 00:02:05,500
Jestli vás nezajímají vězni, fajn,

21
00:02:05,602 --> 00:02:08,168
ale je tam víc než 75 lidí,
kteří pro vás pracují,

22
00:02:08,288 --> 00:02:10,361
a kteří se tam utopí
nebo uhoří, jestli nic neuděláte.

........