1
00:00:44,108 --> 00:00:47,191
CinemArt
uvádí

2
00:01:06,275 --> 00:01:08,941
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY

3
00:02:48,066 --> 00:02:52,608
Když má člověk při návštěvě
blízkých zemřít, zaslouží slevu.

4
00:02:57,566 --> 00:03:03,191
Nevím, proč musíš být tak na kopci.
Stejně z té vyhlídky nic nemáš.

5
00:03:07,691 --> 00:03:09,400
No nic...

6
00:03:11,233 --> 00:03:14,066
Vše nejlepší k narozeninám, Sarah.

7
00:03:39,650 --> 00:03:40,900
Ale ne!

8
00:03:41,358 --> 00:03:43,358
Ne, ne, ne!

9
00:04:09,691 --> 00:04:13,816
Když ty na mě s dárečkem,
tak já na tebe taky.

10
00:04:19,858 --> 00:04:21,441
Bingo!

11
00:04:21,899 --> 00:04:23,733
Deset stop vysoké stropy,

12
00:04:23,983 --> 00:04:26,816
původní gregoriánské římsy,

13
00:04:27,316 --> 00:04:29,816
křížové dubové parkety.

14
00:04:30,441 --> 00:04:34,233
Dneska už takovou
řemeslnou práci nenajdete.

15
00:04:35,733 --> 00:04:37,941
Společenská jídelna,

16
00:04:40,358 --> 00:04:43,441
francouzské okno na terasu...

17
00:04:44,191 --> 00:04:48,441
A kuchyň, dvojitý sporák Viking.

18
00:04:48,691 --> 00:04:50,066
Předražené.

19
00:04:51,941 --> 00:04:56,108
- Jste snad odhadce?
- Pět sedm, pět osm. Víc ne.

20
00:04:56,691 --> 00:05:01,608
Pan Le Duc se asi ptá, zda ta cena
nemá nějaký manévrovací prostor.

21
00:05:03,858 --> 00:05:06,524
- Dům se mu líbí.
- Konec prohlídky!

22
00:05:06,733 --> 00:05:08,983
Orene, prosím vás...

23
00:05:09,316 --> 00:05:13,316
- Nemysleli to špatně.
- Něco ti vysvětlím.
........