1
00:00:41,109 --> 00:00:44,192
CinemArt
uvádí

2
00:01:03,276 --> 00:01:05,942
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY

3
00:02:45,067 --> 00:02:49,609
Když má člověk při návštěvě
blízkých zemřít, zaslouží slevu.

4
00:02:54,567 --> 00:03:00,192
Nevím, proč musíš být tak na kopci.
Stejně z té vyhlídky nic nemáš.

5
00:03:04,692 --> 00:03:06,401
No nic...

6
00:03:08,234 --> 00:03:11,067
Vše nejlepší k narozeninám, Sarah.

7
00:03:36,651 --> 00:03:37,901
Ale ne!

8
00:03:38,359 --> 00:03:40,359
Ne, ne, ne!

9
00:04:06,692 --> 00:04:10,817
Když ty na mě s dárečkem,
tak já na tebe taky.

10
00:04:16,859 --> 00:04:18,442
Bingo!

11
00:04:18,900 --> 00:04:20,734
Deset stop vysoké stropy,

12
00:04:20,984 --> 00:04:23,817
původní gregoriánské římsy,

13
00:04:24,317 --> 00:04:26,817
křížové dubové parkety.

14
00:04:27,442 --> 00:04:31,234
Dneska už takovou
řemeslnou práci nenajdete.

15
00:04:32,734 --> 00:04:34,942
Společenská jídelna,

16
00:04:37,359 --> 00:04:40,442
francouzské okno na terasu...

17
00:04:41,192 --> 00:04:45,442
A kuchyň, dvojitý sporák Viking.

18
00:04:45,692 --> 00:04:47,067
Předražené.

19
00:04:48,942 --> 00:04:53,109
- Jste snad odhadce?
- Pět sedm, pět osm. Víc ne.

20
00:04:53,692 --> 00:04:58,609
Pan Le Duc se asi ptá, zda ta cena
nemá nějaký manévrovací prostor.

21
00:05:00,859 --> 00:05:03,525
- Dům se mu líbí.
- Konec prohlídky!

22
00:05:03,734 --> 00:05:05,984
Orene, prosím vás...

23
00:05:06,317 --> 00:05:10,317
- Nemysleli to špatně.
- Něco ti vysvětlím.
........