1
00:00:44,740 --> 00:00:49,360
- Čo robíš s mojím stolom?
- No, Gatesová je na dovolenke,

2
00:00:49,360 --> 00:00:53,300
tak som si pomyslela, že papierovačky
môžem robiť aj doma, so svojím mužom.

3
00:00:53,300 --> 00:00:56,310
Tak čo, budeš sa
so mnou ulievať?

4
00:00:56,500 --> 00:01:02,220
- Je to vôbec ulievanie sa, ak pracujeme?
- No, mohli by sme chvíľu pracovať a potom si zdriemnuť.

5
00:01:02,220 --> 00:01:05,580
- To mám rád.
- Hej, zdriemnuť si je fajn.

6
00:01:05,580 --> 00:01:10,200
Moment. Telefonát presmerovaný
z detektívnej kancelárie.

7
00:01:10,720 --> 00:01:13,760
Detektívna kancelária Richarda Castla.
Pri telefóne.

8
00:01:14,580 --> 00:01:18,490
Áno. Výborne,
tak o dvadsať minút.

9
00:01:18,620 --> 00:01:22,560
Dobre, dovidenia. Tak aspoň raz
som to ja, koho volá práca.

10
00:01:22,560 --> 00:01:25,640
- Možno mám klienta.
- Castle, to je super.

11
00:01:25,680 --> 00:01:29,870
- Nie, nie je, lebo som mal stráviť deň s tebou.
- To nič. Ja by som tiež musela odísť,

12
00:01:29,890 --> 00:01:33,460
keby sme mali vraždu.
- Tak možno ak skoro skončím,

13
00:01:33,540 --> 00:01:37,460
môžem sa zastaviť si... zdriemnuť.
- Iba ak sám.

14
00:01:37,460 --> 00:01:42,690
Lebo ak ty ideš do kancelárie, idem aj ja.
Ukáž im to, zlatko.

15
00:01:50,600 --> 00:01:52,960
- Zdravím.
- Aj ja zdravím.

16
00:01:52,960 --> 00:01:56,810
Pani Whitfieldová? Som Richard Castle.
Čo sa vám stalo s rukou?

17
00:01:57,020 --> 00:01:59,580
Porezala som sa.
Richard.

18
00:02:00,500 --> 00:02:03,480
Vážne? No tak, Richard Rodgers,
ty si ma naozaj nepamätáš?

19
00:02:03,700 --> 00:02:07,660
Prípravka Faircroft, test z chémie.
Odpisovala som od teba.

20
00:02:07,780 --> 00:02:10,220
- Eva! Eva Hendricksová!
- Presne tá Eva.

........