1
00:00:46,140 --> 00:00:50,760
- Čo robíš s mojím stolom?
- No, Gatesová je na dovolenke,

2
00:00:50,760 --> 00:00:54,700
tak som si pomyslela, že papierovačky
môžem robiť aj doma, so svojím mužom.

3
00:00:54,700 --> 00:00:57,710
Tak čo, budeš sa
so mnou ulievať?

4
00:00:57,900 --> 00:01:03,620
- Je to vôbec ulievanie sa, ak pracujeme?
- No, mohli by sme chvíľu pracovať a potom si zdriemnuť.

5
00:01:03,620 --> 00:01:06,980
- To mám rád.
- Hej, zdriemnuť si je fajn.

6
00:01:06,980 --> 00:01:11,600
Moment. Telefonát presmerovaný
z detektívnej kancelárie.

7
00:01:12,120 --> 00:01:15,160
Detektívna kancelária Richarda Castla.
Pri telefóne.

8
00:01:15,980 --> 00:01:19,890
Áno. Výborne,
tak o dvadsať minút.

9
00:01:20,020 --> 00:01:23,960
Dobre, dovidenia. Tak aspoň raz
som to ja, koho volá práca.

10
00:01:23,960 --> 00:01:27,040
- Možno mám klienta.
- Castle, to je super.

11
00:01:27,080 --> 00:01:31,270
- Nie, nie je, lebo som mal stráviť deň s tebou.
- To nič. Ja by som tiež musela odísť,

12
00:01:31,290 --> 00:01:34,860
keby sme mali vraždu.
- Tak možno ak skoro skončím,

13
00:01:34,940 --> 00:01:38,860
môžem sa zastaviť si... zdriemnuť.
- Iba ak sám.

14
00:01:38,860 --> 00:01:44,090
Lebo ak ty ideš do kancelárie, idem aj ja.
Ukáž im to, zlatko.

15
00:01:52,000 --> 00:01:54,360
- Zdravím.
- Aj ja zdravím.

16
00:01:54,360 --> 00:01:58,210
Pani Whitfieldová? Som Richard Castle.
Čo sa vám stalo s rukou?

17
00:01:58,420 --> 00:02:00,980
Porezala som sa.
Richard.

18
00:02:01,900 --> 00:02:04,880
Vážne? No tak, Richard Rodgers,
ty si ma naozaj nepamätáš?

19
00:02:05,100 --> 00:02:09,060
Prípravka Faircroft, test z chémie.
Odpisovala som od teba.

20
00:02:09,180 --> 00:02:11,620
- Eva! Eva Hendricksová!
- Presne tá Eva.

........