1
00:00:02,541 --> 00:00:03,735
Tak jak ses dnes měl?

2
00:00:03,768 --> 00:00:05,575
Jak to jde
s tím detektorem částic?

3
00:00:06,035 --> 00:00:07,760
Páni. Ty si to
ještě pamatuješ?

4
00:00:07,768 --> 00:00:09,497
Jo, já tě poslouchám.

5
00:00:09,518 --> 00:00:12,916
Stavíš detektor částic
využívající superkapalné hélium.

6
00:00:13,217 --> 00:00:17,038
Když takhle mluvíš, chce se mi
vzít si tě přímo na tomhle stole.

7
00:00:17,669 --> 00:00:19,337
A z předchozí
zkušenosti už víš,

8
00:00:19,341 --> 00:00:21,605
že tenhle stůl
nás oba neudrží.

9
00:00:22,614 --> 00:00:24,338
Tak jak to jde
s tím detektorem částic?

10
00:00:24,352 --> 00:00:26,963
Práce se superkapalinami
je záludná.

11
00:00:26,970 --> 00:00:28,332
Ať je dáš
do čehokoli,

12
00:00:28,334 --> 00:00:29,733
vždycky tak nějak
vylezou po okrajích

13
00:00:29,735 --> 00:00:31,234
a samy se
vyplazí pryč.

14
00:00:31,236 --> 00:00:33,637
Trochu jako
Sheldonova mravenčí farma.

15
00:00:33,639 --> 00:00:36,419
Přesně, jen tady ti
okolo nepobíhá šílenec

16
00:00:36,426 --> 00:00:39,710
a nekřičí: "Dal jsem vám
vodu s cukrem, proč mě koušete?"

17
00:00:41,023 --> 00:00:43,097
No tak, tohle je nuda.
Vážně se o tom chceš bavit?

18
00:00:43,110 --> 00:00:43,930
Jo, chci.

19
00:00:43,941 --> 00:00:47,517
Nenapsala jsem si na tenhle ubrousek
"superkapalné hélium" pro nic za nic.

20
00:00:48,353 --> 00:00:49,653
Dobře, takže...

21
00:00:50,070 --> 00:00:50,978
Tohle je zajímavé.

........