1
00:00:09,075 --> 00:00:10,701
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:10,743 --> 00:00:15,039
-To nás přivádí k tý hadí vraždě.
-Bratr Sam měl pravdu.

3
00:00:15,289 --> 00:00:19,085
-Je to, co myslím?
-Důkazy z případu Vraha s chlaďákem.

4
00:00:25,091 --> 00:00:28,886
Myslíš, že to povýšení souvisí
s tím mezi námi?

5
00:00:28,928 --> 00:00:31,472
Ne, stopro to byla
jen velká náhoda.

6
00:00:31,514 --> 00:00:34,892
Nevím, jak se chovat,
co dělat a koho přijmout.

7
00:00:34,934 --> 00:00:37,270
Věděla jsi, že to nebude snadné.

8
00:00:37,687 --> 00:00:42,316
Riskuju už tím, že o vás uvažuju.
Takže koukejte změnit postoj.

9
00:00:44,694 --> 00:00:47,196
Chceš dojít spasení? Je to na tobě.

10
00:00:47,238 --> 00:00:52,827
Prosím. Očisti mě od mých hříchů.

11
00:00:53,661 --> 00:00:55,288
Je připraven.

12
00:02:49,568 --> 00:02:53,197
JEZDCI APOKALYPSY

13
00:02:54,240 --> 00:02:59,286
-Podvoluješ se Božím přikázáním a
víře v jeho Syna, našeho Pána? -Ano.

14
00:02:59,328 --> 00:03:05,042
<i>Náboženství vzniklo jako způsob,
jak lidé vysvětlovali přírodní úkazy.</i>

15
00:03:05,084 --> 00:03:10,464
<i>Oheň, vítr, déšť.
Pro každý z nich si vymysleli boha.</i>

16
00:03:10,714 --> 00:03:15,719
Bratře, tímto tě křtím v Kristu.
Budiž také s Kristem pohřben.

17
00:03:15,761 --> 00:03:20,599
<i>Člověk by řekl, že věda náboženství
vymýtí. Jenže nevymýtila.</i>

18
00:03:26,814 --> 00:03:30,734
<i>Zajdete si zaplavat
a je z vás nový člověk.</i>

19
00:03:31,569 --> 00:03:34,196
<i>Kéž bych věřil,
že je to tak snadné.</i>

20
00:03:36,365 --> 00:03:40,411
<i>Jenže Bratr Sam tomu věří
a naplňuje ho to.</i>

21
00:03:42,872 --> 00:03:45,541
<i>Má to jasně vepsané ve tváři.</i>

22
00:04:00,055 --> 00:04:03,893
........