1
00:00:00,203 --> 00:00:03,497
V minulých dílech jste viděli…

2
00:00:03,617 --> 00:00:05,800
Až nastane správný čas,
odejdu odsud.

3
00:00:05,920 --> 00:00:07,188
- A kam?
- Do Virginie.

4
00:00:07,308 --> 00:00:08,591
Měli jsme zdi.

5
00:00:08,935 --> 00:00:10,275
Musíš se rozloučit.

6
00:00:10,395 --> 00:00:11,819
Nech mě, abych ti pomohl.

7
00:00:13,503 --> 00:00:15,362
Lhal jsem!
Nejsem vědec.

8
00:00:15,482 --> 00:00:16,672
Nevím, jak to zastavit.

9
00:00:16,792 --> 00:00:19,260
- Jeden váš za jednoho našeho.
- Tak dobře.

10
00:00:20,920 --> 00:00:22,305
Už to chápu.

11
00:01:10,825 --> 00:01:12,792
Proto se nedíváme
na to, co je vidět,

12
00:01:12,794 --> 00:01:15,828
ale na to,
co vidět není.

13
00:01:15,830 --> 00:01:19,106
Vše viditelné
je totiž dočasné,

14
00:01:20,168 --> 00:01:24,470
ale neviditelné je věčné.

15
00:01:24,773 --> 00:01:28,725
Víme, že až ten pozemský stan,
v němž přebýváme, bude stržen,

16
00:01:28,727 --> 00:01:32,561
máme od Boha věčné
stavení v nebi,

17
00:01:32,563 --> 00:01:35,147
příbytek, jenž nebyl
vytvořen rukama.

18
00:01:40,989 --> 00:01:43,289
Chtěla odejít se mnou.

19
00:01:48,663 --> 00:01:50,663
Kam?

20
00:01:52,000 --> 00:01:56,219
Mimo Richmond,
do Virginie.

21
00:02:05,647 --> 00:02:07,814
Bylo to bezpečné.

22
00:02:07,816 --> 00:02:10,984
Byly tam stěny, domy, 20 lidí.

23
........