1
00:00:00,628 --> 00:00:02,696
<i>V předchozích dílech
The Vampire Diaries:</i>

2
00:00:02,776 --> 00:00:05,036
Jsem dcera Zacha a Gail.
Sarah Salvatorová.

3
00:00:05,116 --> 00:00:06,300
Proč mi nevěříš?

4
00:00:06,380 --> 00:00:10,380
Protože Sarah je na univerzitě Duke,
kde jako hlavní obor studuje umění.

5
00:00:10,460 --> 00:00:13,002
- A teď, kdo sakra jsi?
- Jmenuju se Monique.

6
00:00:13,082 --> 00:00:14,295
Chci vědět všechno.

7
00:00:14,375 --> 00:00:17,339
- Nedělej to. - Ne!
- Dříve nebo později to zjistím.

8
00:00:17,419 --> 00:00:20,965
Moje máma má nádor na mozku,
tak jí prostě dám upíří krev.

9
00:00:21,045 --> 00:00:24,927
Kdyby naše krev léčila rakovinu,
tak už bychom o tom něco slyšeli.

10
00:00:25,239 --> 00:00:27,794
Podle tradic našeho covenu
spojují dvojčata své síly.

11
00:00:27,874 --> 00:00:30,224
- Silnější zvítězí...
- A slabší zemře.

12
00:00:30,304 --> 00:00:33,841
Proč máme umřít, protože naše sestra
nedokáže porazit našeho šíleného bratra?

13
00:00:33,921 --> 00:00:36,797
Spojení je
naše povinnost vůči covenu.

14
00:00:36,877 --> 00:00:41,570
- Toto je antimagická hranice.
- Nasál jsi magii z kouzla poutníků.

15
00:00:42,361 --> 00:00:43,659
Hodně magie.

16
00:00:43,739 --> 00:00:47,661
Nevím,
co jsme nebo co spolu máme být,

17
00:00:47,741 --> 00:00:50,041
- ale chci tě vidět.
- Tak se stav.

18
00:00:51,510 --> 00:00:52,621
Je tu někdo?

19
00:00:52,701 --> 00:00:55,749
Možná jsem nás
zahalil maskovacím kouzlem.

20
00:01:00,481 --> 00:01:05,139
Naši mě v dětství na večeře nebrali
a kuchaři a stolování mě vždy udivovalo.

21
00:01:05,219 --> 00:01:10,237
Táta mě dokonce nechával vařit,
naučil mě dochucovat podle oka.
........