1
00:00:55,000 --> 00:00:57,480
Clemence! Jaké potěšení tě znovu vidět!

2
00:00:57,500 --> 00:01:02,980
Můj drahý Morayi!
Paříži jsi moc scházel.

3
00:01:03,000 --> 00:01:07,000
Bon Marche je bez tvé hezké tváře tak ponurý.

4
00:01:23,000 --> 00:01:25,980
Nikdo neumí lichotit tak jako vy, Mademoiselle.

5
00:01:26,000 --> 00:01:29,980
Zamýšlím tě svádět, můj drahý.

6
00:01:30,000 --> 00:01:32,980
Pokud mi to tedy dovolíš.

7
00:01:33,000 --> 00:01:34,980
Copak jsem ti někdy odporoval, Clemence?

8
00:01:35,000 --> 00:01:36,980
Co mu to říkala?

9
00:01:37,000 --> 00:01:42,000
- Nevím. - Ať to bylo cokoliv, kéž by to říkala mně.

10
00:01:47,000 --> 00:01:49,000
Omluvte mě.

11
00:01:55,000 --> 00:01:58,980
Kdo si mohl dovolit být tak extravagantní?

12
00:01:59,000 --> 00:02:00,980
Pouze bohatí.

13
00:02:01,000 --> 00:02:05,980
Nemusí to být jen oni, nemyslíte?

14
00:02:06,000 --> 00:02:07,980
Doufám, že je v životě dost krásných věcí, se kterými si vystačíme.

15
00:02:08,000 --> 00:02:10,000
Také doufám.

16
00:02:15,000 --> 00:02:20,980
Mé krásné výtvory si teď může dovolit každý.

18
00:02:21,000 --> 00:02:22,980
A ty chceš, abychom je zde nabízeli?

19
00:02:23,000 --> 00:02:24,980
Jsem z tebe zmatená, drahoušku.

20
00:02:25,000 --> 00:02:28,980
Kde je ten Moray, který očaroval celou Paříž?

21
00:02:29,000 --> 00:02:30,980
Nenabízet je, ne. Prodat je.

22
00:02:31,000 --> 00:02:32,980
Prodat jich spoustu.

23
00:02:33,000 --> 00:02:35,980
Clemence, pokud bude ten ohňostroj laciný...

24
00:02:36,000 --> 00:02:38,980
Prosím, nemarněme život mluvením.

25
00:02:39,000 --> 00:02:43,980
Uvidíš. Dnes.
Rozzáříme oblohu, drahý.

26
00:02:46,000 --> 00:02:47,980
........