1
00:00:05,612 --> 00:00:10,891
Filmová společnost MakDos

2
00:00:13,132 --> 00:00:17,523
ve spolupráci s kinostudiem Etalon - film

3
00:00:18,692 --> 00:00:20,412
uvádí

4
00:00:20,612 --> 00:00:25,128
Alexeje Serebrjakova

5
00:00:26,812 --> 00:00:30,361
ve filmu Nikolaje Dostála

6
00:00:30,452 --> 00:00:35,207
TRESTNÝ PRAPOR

7
00:02:29,212 --> 00:02:31,601
Druhá část

8
00:02:44,612 --> 00:02:46,603
No, jak je vidět,
slibované jídlo nebude.

9
00:02:47,292 --> 00:02:48,771
Zřejmě ne.

10
00:02:49,292 --> 00:02:53,763
Co je to za velitele, když
neumí nakrmit svoje vojáky!

11
00:02:57,452 --> 00:02:58,267
A co sem já?

12
00:02:58,467 --> 00:02:59,282
Trestanec!

13
00:02:59,892 --> 00:03:01,689
Ale to je taky člověk, ne?

14
00:03:01,772 --> 00:03:03,524
Záleží, jak se na to díváš!

15
00:03:06,892 --> 00:03:09,122
Podle ostatních měřítek trestanec.

16
00:03:13,692 --> 00:03:15,284
Kdes vzal cukr, kamaráde?

17
00:03:16,892 --> 00:03:18,252
Tam kde ty, strejdo!

18
00:03:18,452 --> 00:03:21,808
Nám dali každýmu dva
kousky a ty máš plnou kapsu!

19
00:03:22,132 --> 00:03:25,966
Komu se nedaří v lásce,
tomu hold padá karta jinde.

20
00:03:26,052 --> 00:03:30,284
Partičku nepřeje si někdo?

21
00:03:30,892 --> 00:03:32,291
Už se ti v lásce dlouho nedaří?

22
00:03:33,132 --> 00:03:33,772
Ani se neptej!

23
00:03:33,972 --> 00:03:37,885
A jak to děláš s tímhle mužským nářadím?

24
00:03:38,892 --> 00:03:43,052
Někoho k tomu potřebuješ.
Nebo si to snad děláš sám?
........