1
00:00:06,140 --> 00:00:11,453
Filmová společnost MakDos

2
00:00:13,700 --> 00:00:18,057
ve spolupráci s kinostudiem
Etalon - film

3
00:00:19,220 --> 00:00:20,940
uvádí

4
00:00:21,140 --> 00:00:25,611
Alexeje Serebrjakova

5
00:00:27,380 --> 00:00:30,895
ve filmu Nikolaje Dostála

6
00:00:31,780 --> 00:00:39,698
TRESTNÍ PRAPOR

7
00:02:24,340 --> 00:02:26,900
Sedmá část

8
00:02:27,380 --> 00:02:28,580
Není přece možný,

9
00:02:28,780 --> 00:02:30,133
aby se v tomhle zatuchlým městečku

10
00:02:30,540 --> 00:02:32,053
nenašlo trochu dobrý vodky!

11
00:02:32,300 --> 00:02:33,289
Co myslíš, Saveliji?

12
00:02:33,780 --> 00:02:34,292
To nevím.

13
00:02:36,300 --> 00:02:39,975
Drž se mě, Saveliji.
Budeš mít co jíst, pít a plno tabáčku.

14
00:02:40,380 --> 00:02:41,210
Já nekouřím.

15
00:02:42,980 --> 00:02:44,299
Co to je za město!

16
00:02:45,220 --> 00:02:46,892
Ani usedlíci, ani Němci.

17
00:02:47,980 --> 00:02:50,619
Chtělo by to prasátko
nebo aspoň kuřátko najít.

18
00:02:51,140 --> 00:02:51,970
Jojo.

19
00:02:52,060 --> 00:02:53,778
Jinak se mi z hladu
přilepí břicho na záda.

20
00:02:55,540 --> 00:02:56,529
Běžte, doženu vás.

21
00:03:11,140 --> 00:03:12,368
Proč šel do toho domu?

22
00:03:13,220 --> 00:03:13,891
Podívat se.

23
00:03:14,900 --> 00:03:16,458
Á, třeba tam něco najde.

24
00:03:31,900 --> 00:03:33,618
Vylez hajzle, nebo budu střílet!

........