1
00:00:27,994 --> 00:00:29,479
V pořádku?

2
00:01:33,623 --> 00:01:35,203
V pořádku?

3
00:01:54,004 --> 00:01:56,071
Stůj! Nepřibližuj se.

4
00:02:17,340 --> 00:02:18,751
Prostě to udělej.

5
00:02:42,177 --> 00:02:44,585
Oh, Lee!

6
00:03:13,472 --> 00:03:14,636
Oh, bože.

7
00:03:28,773 --> 00:03:31,719
Pozor, zpráva pro poručíka Valerii.

8
00:03:32,019 --> 00:03:35,794
Poručík Valerii, ať se dostaví do připravovací
místnosti na předletový briefing.

9
00:03:51,397 --> 00:03:53,392
Neztratil jsi kontrolu.

10
00:03:53,484 --> 00:03:54,720
Díky.

11
00:03:56,354 --> 00:03:57,386
Ne.

12
00:03:58,356 --> 00:04:01,884
Ty se musíš přestat ovládat.
Nechat se řídit instinkty.

13
00:04:02,061 --> 00:04:04,352
Myslel jsem si, že si jen zaboxujeme.

14
00:04:06,236 --> 00:04:08,303
Proto jsi nevyhrál.

15
00:06:49,761 --> 00:06:53,097
Doktor říkal, že mi zbývá
nanejvýš šest měsíců.

16
00:06:56,637 --> 00:07:00,093
Říkal, že rakovina se už dostala
do mého lymfatického systému.

17
00:07:01,186 --> 00:07:03,137
Agresívně se rozšířila.

18
00:07:08,180 --> 00:07:10,508
Chci, abyste mě teď
pozorně poslouchala.

19
00:07:12,772 --> 00:07:15,302
Díky Vám jsem
opravdu začala věřit.

20
00:07:15,642 --> 00:07:18,348
I když to zní divně.

21
00:07:19,148 --> 00:07:20,632
Ale věřím.

22
00:07:22,018 --> 00:07:25,354
Vím, že to Vy nás
dovedete k naší spáse.

23
00:07:26,314 --> 00:07:29,643
Dovedete nás k Zemi.

24
........