1
00:00:02,064 --> 00:00:05,732
<i>Harley Wilkes byl váš otec.
Přenechal vám svou ordinaci.</i>

2
00:00:05,733 --> 00:00:07,623
Zoe o nás ví.

3
00:00:07,624 --> 00:00:11,371
<i>Proto utnulas naše skotačení?</i>
Zakoukala ses do místního idola George?

4
00:00:11,372 --> 00:00:14,607
Ve vteřině, kdy Georgeovi řeknu
pravdu, za kým si myslíš, že poběží?

5
00:00:14,608 --> 00:00:18,377
Já vím, že víš, že to vím.
Nikdy to Georgovi neřeknu,

6
00:00:18,378 --> 00:00:21,913
protože nechci být tím,
kdo Georgeovi zlomí srdce.

7
00:00:21,914 --> 00:00:24,382
- Bylo by to tak špatný, kdyby na to přišel?
- Lavone, nech toho.

8
00:00:24,383 --> 00:00:26,985
Protože kdyby se s tebou
rozešel, já bych tady byl, Lemon.

9
00:00:35,227 --> 00:00:37,495
Chet Marbury.

10
00:00:39,165 --> 00:00:40,966
Sally Guest.

11
00:00:46,372 --> 00:00:48,439
Na co se to díváme?

12
00:00:48,440 --> 00:00:50,708
Na nic. Jde o jeden případ,
na kterým dělám.

13
00:00:50,709 --> 00:00:55,612
Dívám se, co svědek mohl nebo nemohl
z týhle vzdálenosti vidět.

14
00:00:55,613 --> 00:00:57,915
Ale je to fakt docela daleko.

15
00:00:57,916 --> 00:00:59,216
Paráda, paráda.

16
00:00:59,217 --> 00:01:04,421
Hej, Wade, mohl by sis
stoupnout o kousíček vedle?

17
00:01:04,622 --> 00:01:05,722
Super, super.

18
00:01:05,723 --> 00:01:07,356
Evidentní vrah.

19
00:01:07,357 --> 00:01:11,127
Zoe, mohla bys jít prosím za ním?

20
00:01:14,364 --> 00:01:15,431
Super.

21
00:01:18,535 --> 00:01:19,836
Jak je?

22
00:01:19,837 --> 00:01:22,304
- Nic moc.
- Víte co, lidi?

23
........