1
00:00:04,606 --> 00:00:06,638
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,950 --> 00:00:12,012
Vždycky jsem tě měl za kněze
voodoo s nadáním pro drama.

3
00:00:12,269 --> 00:00:13,535
Dělám, co je potřeba.

4
00:00:13,541 --> 00:00:15,830
Jsou zpátky.
La Brujeria.

5
00:00:16,128 --> 00:00:18,556
Vzrůstající temnota.
Jsou za tím Brujeria...

6
00:00:18,727 --> 00:00:20,830
Jim Corrigan.
Policie New Orleans, vraždy.

7
00:00:20,922 --> 00:00:23,447
- A vy jste? - My jsme ti
přišli pomoct, Jimmíčku.

8
00:00:25,923 --> 00:00:27,961
Chci, abys zmáčknul
rychlý vytáčení do pekla

9
00:00:28,005 --> 00:00:29,790
a zjistil mi něco
o vzrůstající temnotě.

10
00:00:30,009 --> 00:00:31,368
Sestro...

11
00:00:33,219 --> 00:00:36,758
Temnota se blíží.
Vyvolal ji někdo tobě blízký,

12
00:00:36,966 --> 00:00:39,703
někdo, kdo tě zradí.

13
00:00:58,507 --> 00:01:00,413
Je to tu,

14
00:01:01,134 --> 00:01:03,334
vstávejte.

15
00:01:04,563 --> 00:01:06,421
Potřebuju vaši pomoc.

16
00:01:06,649 --> 00:01:08,921
Tohle je moje svatební noc.

17
00:01:10,179 --> 00:01:12,772
Podívejme na má zlatíčka.

18
00:01:12,999 --> 00:01:14,905
Ach ano.

19
00:01:45,999 --> 00:01:48,170
Zemřeš, dítě.

20
00:01:48,477 --> 00:01:50,962
Zemřeš.

21
00:01:51,155 --> 00:01:52,470
Hej!

22
00:01:52,712 --> 00:01:54,117
Nech ji být.

23
00:02:01,393 --> 00:02:02,861
Jsi v pořádku?

........