1
00:00:03,806 --> 00:00:05,838
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,150 --> 00:00:11,212
Vždycky jsem tě měl za kněze
voodoo s nadáním pro drama.

3
00:00:11,469 --> 00:00:12,735
Dělám, co je potřeba.

4
00:00:12,741 --> 00:00:15,030
Jsou zpátky.
La Brujeria.

5
00:00:15,328 --> 00:00:17,756
Vzrůstající temnota.
Jsou za tím Brujeria...

6
00:00:17,927 --> 00:00:20,030
Jim Corrigan.
Policie New Orleans, vraždy.

7
00:00:20,122 --> 00:00:22,647
- A vy jste? - My jsme ti
přišli pomoct, Jimmíčku.

8
00:00:25,123 --> 00:00:27,161
Chci, abys zmáčknul
rychlý vytáčení do pekla

9
00:00:27,205 --> 00:00:28,990
a zjistil mi něco
o vzrůstající temnotě.

10
00:00:29,209 --> 00:00:30,568
Sestro...

11
00:00:32,419 --> 00:00:35,958
Temnota se blíží.
Vyvolal ji někdo tobě blízký,

12
00:00:36,166 --> 00:00:38,903
někdo, kdo tě zradí.

13
00:00:57,707 --> 00:00:59,613
Je to tu,

14
00:01:00,334 --> 00:01:02,534
vstávejte.

15
00:01:03,763 --> 00:01:05,621
Potřebuju vaši pomoc.

16
00:01:05,849 --> 00:01:08,121
Tohle je moje svatební noc.

17
00:01:09,379 --> 00:01:11,972
Podívejme na má zlatíčka.

18
00:01:12,199 --> 00:01:14,105
Ach ano.

19
00:01:45,199 --> 00:01:47,370
Zemřeš, dítě.

20
00:01:47,677 --> 00:01:50,162
Zemřeš.

21
00:01:50,355 --> 00:01:51,670
Hej!

22
00:01:51,912 --> 00:01:53,317
Nech ji být.

23
00:02:00,593 --> 00:02:02,061
Jsi v pořádku?

........