1
00:00:07,499 --> 00:00:08,499
<i>Zem.</i>

2
00:00:09,499 --> 00:00:10,498
<i>Oheň.</i>

3
00:00:10,499 --> 00:00:12,498
<i>Vzduch.</i>

4
00:00:12,499 --> 00:00:14,498
<i>Voda.</i>

5
00:00:14,499 --> 00:00:18,498
<i>Len Avatar dokáže ovládnuť
všetky štyri elementy</i>

6
00:00:18,499 --> 00:00:22,499
<i>a priniesť svetu rovnováhu.</i>

7
00:00:23,594 --> 00:00:26,486
LEGENDA KORRY

8
00:00:26,499 --> 00:00:29,498
Zemské impérium napadlo
Zjednotenú Republiku!

9
00:00:29,499 --> 00:00:31,498
Po demonštrácii Kuvirinej

10
00:00:31,499 --> 00:00:33,498
duchovnej energetickej
zbrani, prezident Raiko

11
00:00:33,499 --> 00:00:36,498
odovzdal mesto,
ale Avatar sa odmietol vzdať bez boja.

12
00:00:36,499 --> 00:00:39,498
Korra zajala Baatara jr.,
dúfajúc, že donúti Kuviru

13
00:00:39,499 --> 00:00:41,498
sa stiahnuť, ale plán zlyhal

14
00:00:41,499 --> 00:00:43,498
a vystrelila na úkryt týmu Avatar.

15
00:00:43,499 --> 00:00:47,499
Dokáže čokoľvek alebo ktokoľvek
zastaviť Kuvirin mecha-obra?

16
00:00:47,600 --> 00:00:51,119
KNIHA ŠTVRTÁ: <b>ROVNOVÁHA</b>
KAPITOLA DVANÁSTA: <b>DEŇ KOLOSA</b>

17
00:01:02,999 --> 00:01:04,998
Choďte. Dajte si na čas.

18
00:01:04,999 --> 00:01:06,039
Len držím obrovský múr.

19
00:01:06,999 --> 00:01:08,998
Máme tu teda veľa ľudí.

20
00:01:08,999 --> 00:01:09,999
To sú všetci?

21
00:01:27,999 --> 00:01:30,998
Kuvira k nám mieri s čatou mecha-oblekov.

22
00:01:30,999 --> 00:01:31,998
Čo máme robiť?

23
00:01:31,999 --> 00:01:33,998
Toto je moje mesto a nerád to hovorím,

24
........