1
00:00:00,000 --> 00:00:01,998
Měl byste se někdy zastavit.

2
00:00:01,998 --> 00:00:03,742
<i>V minulých dílech
Red Band Society...</i>

3
00:00:03,742 --> 00:00:04,390
Moc rád.

4
00:00:04,485 --> 00:00:06,052
- Překvapení!
- Překvapení!

5
00:00:06,086 --> 00:00:07,287
Odvezeme si tě domů.

6
00:00:07,321 --> 00:00:08,321
Nevím,
jak to Leovi řeknu.

7
00:00:08,355 --> 00:00:09,790
Dnes se měl vrátit domů.

8
00:00:09,820 --> 00:00:12,158
Na jaké planetě máš
šanci u Delaney Shaw?

9
00:00:12,193 --> 00:00:14,490
Na planetě Nemocnice,
kde moc rivalů nemám.

10
00:00:14,520 --> 00:00:15,495
Jestli se neprobudím,

11
00:00:15,529 --> 00:00:17,197
dáš to Kaře?

12
00:00:17,231 --> 00:00:18,565
"Prohlášení o darování"?

13
00:00:18,599 --> 00:00:19,714
Co to k čertu je?

14
00:00:19,715 --> 00:00:20,748
Karo, když to Hunter nezvládne,

15
00:00:20,782 --> 00:00:22,683
daruje ti své srdce.

16
00:00:22,718 --> 00:00:23,798
Ztrácíme ho.

17
00:00:23,799 --> 00:00:25,467
- Nevidím trhlinu.
- Je tu příliš krve.

18
00:00:28,003 --> 00:00:29,704
Čas úmrtí... 17.22.

19
00:00:40,916 --> 00:00:42,117
Haló?

20
00:00:43,750 --> 00:00:44,660
Haló?

21
00:00:46,370 --> 00:00:48,804
Je tu někdo?

22
00:00:48,839 --> 00:00:50,039
Charlie?

23
00:00:50,073 --> 00:00:52,041
Ahoj.

24
00:00:52,770 --> 00:00:54,877
........