1
00:00:23,750 --> 00:00:27,050
MOSFILM

2
00:00:51,551 --> 00:00:54,543
Stůj, Veverko.
Obuj se.

3
00:01:00,094 --> 00:01:01,294
Podívej.

4
00:01:06,133 --> 00:01:08,397
Jeřábi - koráby táhnou pod nebesy.

5
00:01:08,502 --> 00:01:10,994
BíIí a šedí, s dlouhými nosy.

6
00:01:11,872 --> 00:01:13,499
Podívej!

7
00:01:28,021 --> 00:01:29,614
A máš to...

8
00:01:32,092 --> 00:01:34,151
ty své jeřáby - koráby.

9
00:02:02,356 --> 00:02:07,519
JEŘÁBI TÁHNOU

10
00:02:07,961 --> 00:02:10,528
Scénář - V. ROZOV

11
00:02:10,998 --> 00:02:14,992
Režie - M. KOLATOZOV

12
00:02:15,402 --> 00:02:19,370
Kamera - S. URUSEVSKIJ

13
00:02:47,968 --> 00:02:49,993
Hrají:

14
00:02:50,103 --> 00:02:52,504
Veronika - T. SAMOJLOVA

15
00:02:52,606 --> 00:02:55,007
Boris - A. BATALOV

16
00:02:55,108 --> 00:02:57,404
Fjodor Ivanovič - V. MERKURJEV

17
00:02:57,744 --> 00:02:59,444
Mark - A. ŠVORIN

18
00:02:59,544 --> 00:03:01,244
Irina - S. CHARITONOVA

19
00:03:01,344 --> 00:03:03,044
Voloďa - K. NIKITIN

20
00:03:03,144 --> 00:03:04,944
Stěpan - V. ZUBKOV

21
00:03:23,770 --> 00:03:27,770
Vyrobil Mosfilm, 1957

22
00:03:36,249 --> 00:03:37,614
Kdo je tam?

23
00:03:44,691 --> 00:03:46,955
Počkej!

24
00:03:50,864 --> 00:03:52,332
Dobře.

25
00:04:22,696 --> 00:04:25,063
Tak kdy?
........