1
00:01:48,750 --> 00:01:51,828
<i>JUNG WOO-SUNG</i>

2
00:02:04,699 --> 00:02:07,702
<i>LEE SOM</i>

3
00:02:08,103 --> 00:02:11,275
<i>Díky lístečkům poletujícím vzduchem</i>

4
00:02:12,908 --> 00:02:16,048
<i>jsem konečně zapomněl,</i>

5
00:02:18,013 --> 00:02:19,924
<i>proč jsem se sem rozhodl jet.</i>

6
00:02:34,096 --> 00:02:37,202
<i>Když jsem byl kvůli směšnému
nedorozumění donucen opustit školu,</i>

7
00:02:38,200 --> 00:02:39,907
<i>chtěl jsem se schovat někde,</i>

8
00:02:40,635 --> 00:02:43,514
<i>kde mě nikdo nenajde.</i>

9
00:02:46,441 --> 00:02:51,754
<i>Doufal jsem, že najdu něco čistého,
co mě před sebou samým očistí,</i>

10
00:02:52,314 --> 00:02:55,454
<i>a objevím nové náměty pro svůj román.</i>

11
00:03:07,896 --> 00:03:11,309
<i>Mé záměry se ovšem
vytratily hned po mém příjezdu.</i>

12
00:03:21,776 --> 00:03:24,313
<i>Omšelá a znuděná nálada toho města</i>

13
00:03:24,713 --> 00:03:26,317
<i>mě skoro udusila.</i>

14
00:04:04,152 --> 00:04:05,654
<i>Co je to za holku?</i>

15
00:04:07,022 --> 00:04:09,059
<i>Nikdy neviděla muže v obleku?</i>

16
00:04:33,715 --> 00:04:38,494
<i>Prohlížela si mě zvědavým pohledem.</i>

17
00:04:38,920 --> 00:04:40,356
<i>Tak jsem ji potkal.</i>

18
00:04:40,357 --> 00:04:41,857
<i>ŠARLATOVÁ NEVINNOST</i>

19
00:05:06,715 --> 00:05:08,991
Na profesora je dost mladý.

20
00:05:09,851 --> 00:05:13,162
Nejspíš si něčeho přihnul.
Koukněte na jeho rudé tváře.

21
00:05:13,488 --> 00:05:15,155
Vždyť víte,

22
00:05:15,156 --> 00:05:19,127
že spisovatelé potřebují panáka,
aby mohli o něčem mluvit nebo psát.

23
00:05:24,299 --> 00:05:28,406
<i>ÚVOD DO PSANÍ ROMÁNŮ</i>

24
00:05:29,771 --> 00:05:32,809
- Chcete napsat román?
........