1
00:01:45,850 --> 00:01:48,928
<i>JUNG WOO-SUNG</i>

2
00:02:01,799 --> 00:02:04,802
<i>LEE SOM</i>

3
00:02:05,203 --> 00:02:08,375
<i>Díky lístečkům poletujícím vzduchem</i>

4
00:02:10,008 --> 00:02:13,148
<i>jsem konečně zapomněl,</i>

5
00:02:15,113 --> 00:02:17,024
<i>proč jsem se sem rozhodl jet.</i>

6
00:02:31,196 --> 00:02:34,302
<i>Když jsem byl kvůli směšnému
nedorozumění donucen opustit školu,</i>

7
00:02:35,300 --> 00:02:37,007
<i>chtěl jsem se schovat někde,</i>

8
00:02:37,735 --> 00:02:40,614
<i>kde mě nikdo nenajde.</i>

9
00:02:43,541 --> 00:02:48,854
<i>Doufal jsem, že najdu něco čistého,
co mě před sebou samým očistí,</i>

10
00:02:49,414 --> 00:02:52,554
<i>a objevím nové náměty pro svůj román.</i>

11
00:03:04,996 --> 00:03:08,409
<i>Mé záměry se ovšem
vytratily hned po mém příjezdu.</i>

12
00:03:18,876 --> 00:03:21,413
<i>Omšelá a znuděná nálada toho města</i>

13
00:03:21,813 --> 00:03:23,417
<i>mě skoro udusila.</i>

14
00:04:01,252 --> 00:04:02,754
<i>Co je to za holku?</i>

15
00:04:04,122 --> 00:04:06,159
<i>Nikdy neviděla muže v obleku?</i>

16
00:04:30,815 --> 00:04:35,594
<i>Prohlížela si mě zvědavým pohledem.</i>

17
00:04:36,020 --> 00:04:37,456
<i>Tak jsem ji potkal.</i>

18
00:04:37,457 --> 00:04:38,957
<i>ŠARLATOVÁ NEVINNOST</i>

19
00:05:03,815 --> 00:05:06,091
Na profesora je dost mladý.

20
00:05:06,951 --> 00:05:10,262
Nejspíš si něčeho přihnul.
Koukněte na jeho rudé tváře.

21
00:05:10,588 --> 00:05:12,255
Vždyť víte,

22
00:05:12,256 --> 00:05:16,227
že spisovatelé potřebují panáka,
aby mohli o něčem mluvit nebo psát.

23
00:05:21,399 --> 00:05:25,506
<i>ÚVOD DO PSANÍ ROMÁNŮ</i>

24
00:05:26,871 --> 00:05:29,909
- Chcete napsat román?
........