1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Subtitles by KDrama/Crunchyroll
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:13,620 --> 00:00:15,340
Tak jak vypadal?

3
00:00:19,450 --> 00:00:20,590
Nevím.

4
00:00:22,450 --> 00:00:24,410
Jak bych ho popsala?

5
00:00:27,560 --> 00:00:28,670
Vypadal

6
00:00:30,220 --> 00:00:31,550
tak důvěrně známý.

7
00:00:45,050 --> 00:00:46,630
Nechám vás pracovat, chlapci.

8
00:01:04,620 --> 00:01:05,690
Ta dívka...

9
00:01:07,650 --> 00:01:09,460
Já ji znám.

10
00:01:16,670 --> 00:01:17,730
Znáte ji?

11
00:01:19,360 --> 00:01:21,700
Vypadá jako děvče,
co pracovalo v kavárně Jeongga.

12
00:01:23,050 --> 00:01:25,710
Odkud vy znáte hostesku z kavárny?

13
00:01:26,870 --> 00:01:29,110
Ona u nás žádala
o vzpomínkové bohoslužby.

14
00:01:31,790 --> 00:01:34,980
Proč je tady?

15
00:02:05,870 --> 00:02:07,700
S vřelým srdcem

16
00:02:08,300 --> 00:02:11,480
těmto dvěma blahopřejte.

17
00:02:11,900 --> 00:02:14,490
Pomozte jim, prosím,

18
00:02:14,490 --> 00:02:16,360
dobrou radou.

19
00:02:17,330 --> 00:02:20,390
Vím, že nový pár je

20
00:02:20,390 --> 00:02:21,930
vděčný

21
00:02:22,300 --> 00:02:25,030
svým přátelům a rodině.

22
00:02:26,070 --> 00:02:27,470
Doufám,

23
00:02:28,220 --> 00:02:30,870
že můžete oplatit své uznání.

24
00:02:36,050 --> 00:02:39,140
Je tu někdo,
kdo je proti tomuto sňatku?

........