1
00:01:36,101 --> 00:01:37,493
Vesmír.

2
00:01:38,501 --> 00:01:40,969
Bez hranic času.

3
00:01:41,906 --> 00:01:45,993
Plný kosmických výbuchů
a nesčetných turbulencí.

4
00:01:46,919 --> 00:01:50,506
Nekonečné hřiště pro občasného
žhnoucího návštěvníka,

5
00:01:50,622 --> 00:01:51,817
kometu.

6
00:01:54,186 --> 00:01:56,739
Komety nejprve člověka děsily.

7
00:01:57,169 --> 00:02:00,755
Myslel si, že signalizují
blížící se katastrofu.

8
00:02:01,180 --> 00:02:04,411
Ale pak si na ně zvykl, dal jim jména

9
00:02:04,511 --> 00:02:07,347
a čekal, až se zase zastaví
jako staří přátelé.

10
00:02:08,308 --> 00:02:10,635
Tahle přiletěla z prostoru za Sluncem

11
00:02:10,933 --> 00:02:14,534
rychlostí 173 000 km/hod.

12
00:02:15,003 --> 00:02:18,245
A člověk ji ještě nikdy neviděl.

13
00:02:30,643 --> 00:02:32,555
Pás asteroidů.

14
00:02:33,572 --> 00:02:36,778
Obrovské smetiště kovu a kamení
obíhající kolem Slunce

15
00:02:36,956 --> 00:02:38,771
mezi Jupiterem a Marsem.

16
00:02:40,450 --> 00:02:42,442
Tisíce úlomků,

17
00:02:42,902 --> 00:02:45,146
některé malé jako pěst

18
00:02:45,599 --> 00:02:48,106
jiné velké jako město.

19
00:02:48,731 --> 00:02:50,599
A mezi nimi...

20
00:02:51,423 --> 00:02:52,333
Orfeus.

21
00:02:53,082 --> 00:02:57,684
Má průměr 32 km a po bezpočet
generací ho nic nenarušilo.

22
00:02:59,475 --> 00:03:00,915
Až teď.

23
00:04:34,985 --> 00:04:36,196
Podej mi megafon.

24
00:04:39,056 --> 00:04:40,478
........