1
00:00:00,817 --> 00:00:03,715
VESNICE KUMARA,
UZBEKISTÁN

2
00:00:07,341 --> 00:00:10,375
Vezměte a pijte,

3
00:00:10,667 --> 00:00:12,696
Neboť tento kalich je krev má.

4
00:00:22,855 --> 00:00:24,228
Prosím!

5
00:00:24,307 --> 00:00:25,534
Moc vás prosím!

6
00:00:25,654 --> 00:00:28,305
Jsem jen Boží muž.

7
00:00:31,420 --> 00:00:32,621
Lžeš.

8
00:00:38,721 --> 00:00:41,025
Měl by tohle obyčejný sluha Boží?

9
00:00:43,616 --> 00:00:45,283
Nejsi kněz víc, než já.

10
00:00:48,519 --> 00:00:50,165
Tady máš svůj hořící keř.

11
00:00:51,199 --> 00:00:52,613
Tak si promluv s Bohem.

12
00:01:08,178 --> 00:01:09,412
Tady Burke.

13
00:01:10,444 --> 00:01:11,966
Operační kód 3828.

14
00:01:13,036 --> 00:01:14,448
Máme problém.

15
00:01:15,822 --> 00:01:18,524
The Blacklist 2x11
Ruslan Denisov (No. 67)

16
00:01:18,644 --> 00:01:20,894
překlad: jeriska03 a lukascoolarik
korekce: jeriska03

17
00:01:21,014 --> 00:01:23,416
www.neXtWeek.cz

18
00:01:29,251 --> 00:01:30,659
Strážník Collinsová?

19
00:01:30,779 --> 00:01:32,648
Martin Wilcox.
Mluvili jsme spolu.

20
00:01:32,734 --> 00:01:34,169
Jistě. Detektive, díky, že jste přišel.

21
00:01:34,258 --> 00:01:36,515
Susan, tohle je
detektiv Wilcox od policie.

22
00:01:36,605 --> 00:01:37,718
Pozvala jsem ho, abych ho informovala.

23
00:01:37,790 --> 00:01:40,057
Paní Amesová, udělám vše,
abychom vašeho manžela našli.

24
00:01:40,135 --> 00:01:40,947
........