1
00:01:58,008 --> 00:01:59,708
Ahoj, Julie.

2
00:02:08,307 --> 00:02:12,307
Hawaii Five-0 5x15 - E 'Imi pono
Přeložila channina

3
00:03:12,950 --> 00:03:15,651
Je mrtvý. Je mrtvý.

4
00:03:16,986 --> 00:03:19,221
Dobré ráno i tobě.

5
00:03:19,223 --> 00:03:22,725
Přísahám, že myslím,
že toho malého pankáče zabiju.

6
00:03:23,527 --> 00:03:24,993
Pěkně. Dobře.

7
00:03:24,995 --> 00:03:28,931
- Koho zabijeme? - Jednoho kluka
z Graceiny hodiny matematiky,

8
00:03:28,933 --> 00:03:33,602
jmenuje se Apane a pořád jí
píše, nonstop, zpráva,

9
00:03:33,604 --> 00:03:36,305
zpráva, zpráva, zpráva.

10
00:03:36,307 --> 00:03:38,040
Jak víš, že jí píšeš?

11
00:03:38,042 --> 00:03:40,409
Protože jsem jí
koupil nový mobil

12
00:03:40,411 --> 00:03:43,345
a nějak díky novému
plánu rodinného sdílení cloudu

13
00:03:43,347 --> 00:03:44,979
nebo jak se to jmenuje
se to pomotalo

14
00:03:44,981 --> 00:03:48,283
a já dostávám
všechny její zprávy.

15
00:03:48,285 --> 00:03:49,952
Takže ji špehuješ.

16
00:03:49,954 --> 00:03:52,020
Já své dítě nešpehuju.
Co jsem zrovna říkal?

17
00:03:52,022 --> 00:03:54,890
To za prvé. Za druhé se tomu
říká rodičovství, abys věděl.

18
00:03:54,892 --> 00:03:59,695
- Taky to je špehování. Jasné?
- Hele, nepřišel jsem sem...

19
00:03:59,697 --> 00:04:04,233
- Co to, sakra, je?
Co to děláš? - Co?

20
00:04:04,235 --> 00:04:06,635
Jak myslíš to co? Zrovna
sis dal do kafe máslo.

21
00:04:06,637 --> 00:04:08,537
Je organické. Zkus ho.

22
00:04:08,539 --> 00:04:12,207
Došlo ti mléko?
........