1
00:00:06,870 --> 00:00:10,870
V MINULÝCH DÍLECH JSTE VIDĚLI:

2
00:00:10,870 --> 00:00:15,040
Můžeš nám říct, kde jsi byl
během pátku a pátečního večera?

3
00:00:15,040 --> 00:00:17,410
U svého bratra
Ciarana v jeho obchodě.

4
00:00:17,410 --> 00:00:19,960
Rychle, rychle!
Rychle, pojď!

5
00:00:19,960 --> 00:00:21,680
Hilduřin Glacier hotel.

6
00:00:21,680 --> 00:00:24,280
Nesmí jej postavit
bez vládního povolení.

7
00:00:24,280 --> 00:00:26,380
Charlie ve své zprávě říkal,

8
00:00:26,380 --> 00:00:28,450
že našel něco,
co všechno změní.

9
00:00:28,450 --> 00:00:29,720
Smazáno.

10
00:00:29,720 --> 00:00:31,020
Cos to provedl?

11
00:00:31,020 --> 00:00:32,520
Kam jsi šel?

12
00:00:32,520 --> 00:00:33,820
Vídáte se s někým?

13
00:00:33,820 --> 00:00:35,460
To má být oficiální otázka?

14
00:01:18,840 --> 00:01:25,270
Fortitude S01E04
Do češtiny přeložil: SHEPPONE

15
00:03:55,920 --> 00:03:59,730
Zavřu oči a vidím
jen jeho mrtvé tělo.

16
00:03:59,730 --> 00:04:02,230
Professora Stoddarta.

17
00:04:02,230 --> 00:04:06,930
Normálně potřebuji
sedm hodin, abych mohla fungovat.

18
00:04:06,930 --> 00:04:11,600
Když je jich míň,
jsem mrzutá a roztržitá.

19
00:04:11,610 --> 00:04:14,210
A jak dlouho jsi
spala včera v noci?

20
00:04:14,210 --> 00:04:15,240
Nespala jsem.

21
00:04:15,240 --> 00:04:16,280
A vy?

22
00:04:16,280 --> 00:04:18,080
Já do postele vůbec nešel.

23
00:04:18,080 --> 00:04:20,110
........