1
00:00:00,101 --> 00:00:01,325
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,326 --> 00:00:02,646
Máš jméno na zdi.

3
00:00:02,711 --> 00:00:04,351
Teď chci respekt,
který k tomu patří.

4
00:00:04,351 --> 00:00:06,664
- Tím myslíš?
- Chci jednoho Harveyho klienta.

5
00:00:06,664 --> 00:00:08,248
Mí klienti jsou mí klienti.

6
00:00:08,333 --> 00:00:10,918
A pokud nevypadneš
z mé kanceláře do tří vteřin,

7
00:00:11,002 --> 00:00:12,722
něco se mezi námi stane

8
00:00:12,722 --> 00:00:16,340
a garantuji ti, že až to skončí,
nebudeš mít všechny zuby.

9
00:00:16,424 --> 00:00:19,393
Avery McKernon byl první klient,
kterého jsem do firmy přivedl.

10
00:00:19,511 --> 00:00:20,928
Vyhráli stejně jako já.

11
00:00:21,012 --> 00:00:24,014
Vědí, že Trevor v té třídě nebyl,

12
00:00:24,149 --> 00:00:26,934
takže vědí, že on
ten test ukrást nemohl.

13
00:00:27,068 --> 00:00:28,428
Nevyhodím vašeho přítele.

14
00:00:28,436 --> 00:00:29,737
Děkuji, pane.

15
00:00:29,854 --> 00:00:31,188
Jen jedna věc.
Zavolám na Harvard.

16
00:00:31,356 --> 00:00:34,241
Zařídím, že tam
nikdy chodit nebudete.

17
00:00:34,359 --> 00:00:36,410
Pamatuješ si to? Ne.

18
00:00:36,528 --> 00:00:38,568
Nemůžeš si pamatovat něco,
co jsi v životě neviděl.

19
00:00:38,696 --> 00:00:39,730
Nemůžeš mě vyhodit.

20
00:00:39,831 --> 00:00:41,471
Proč bych tě vyhazoval,
když tě můžu zlomit?

21
00:00:41,566 --> 00:00:45,722
Pohřbím tě
pod takovou kupou sraček,

22
00:00:45,722 --> 00:00:48,922
že budeš žebrat
o to, abych tě jí zbavil.

........