1
00:02:04,873 --> 00:02:07,584
Majetok mestskej polície

2
00:02:14,716 --> 00:02:16,218
Tak.

3
00:02:16,426 --> 00:02:18,053
Pripravený?

4
00:02:19,721 --> 00:02:24,226
Pani Porterová,
čo si z tej noci pamätáte?

5
00:02:26,520 --> 00:02:28,480
Bola tma,

6
00:02:30,148 --> 00:02:31,900
ale dalo sa vidieť.

7
00:02:32,067 --> 00:02:34,778
Obloha bola jasná.

8
00:02:34,903 --> 00:02:37,072
Bol spln.

9
00:02:38,198 --> 00:02:40,200
Krásne.

10
00:02:42,160 --> 00:02:43,703
Prestaň.

11
00:02:43,870 --> 00:02:45,288
Peter.

12
00:02:45,455 --> 00:02:47,332
Peter Porter, poď sem, prosím.

13
00:02:47,541 --> 00:02:49,167
Dobrý táborák, kamoš.

14
00:02:49,376 --> 00:02:51,837
- Pozri.
- Krásne miesto.

15
00:02:52,045 --> 00:02:54,339
A čo ten spln?
Opálime sa.

16
00:02:54,548 --> 00:02:56,341
Povedz nám o meteorovom roji.

17
00:02:58,593 --> 00:03:01,096
Vieš čo to je?

18
00:03:01,263 --> 00:03:03,974
To je ľad a zvyšky...

19
00:03:04,140 --> 00:03:07,352
Je to keď slnko topí
ľad kométy.

20
00:03:07,519 --> 00:03:10,438
- Vtedy sa odlomia kúsky.
- Veríš mu?

21
00:03:10,647 --> 00:03:12,357
- Nie.
- Ani ja.

22
00:03:14,067 --> 00:03:16,570
- Pozri sa na kemp.
- Nie ste hladní?

23
00:03:16,778 --> 00:03:18,864
Ale hej.
Čo si priniesla?

........