1
00:00:00,887 --> 00:00:03,175
<i>- V předchozích dílech:</i>
- Slyšel jsi o Votuře?

2
00:00:03,255 --> 00:00:08,233
Subjekt je díky ní přístupný návrhům
nebo vůbec neví, co dělá.

3
00:00:08,313 --> 00:00:11,583
- Řeknu to Ra'sovi. - Zabije ji
i tak, to ona ten šíp vystřelila.

4
00:00:11,663 --> 00:00:13,972
Ta biologická zbraň
obsahuje dva komponenty.

5
00:00:14,052 --> 00:00:16,922
Omega, kterou má,
je bez protějšku, Alfy, neškodná.

6
00:00:17,002 --> 00:00:21,679
Věřím svému otci. Vysvětlil mi, že je
každé jméno na tom seznamu odůvodněně.

7
00:00:21,759 --> 00:00:25,282
Před pár lety mi nechal vzkaz,
který ten seznam vysvětluje.

8
00:00:25,362 --> 00:00:27,619
Jak je to možné?
Byl jsi na opuštěném ostrově.

9
00:00:27,699 --> 00:00:29,787
Neřekl jsem,
že jsem ho našel na ostrově.

10
00:00:29,867 --> 00:00:33,069
Chen Na Wei opustila Hongkong.
Sledovali jsme ji sem.

11
00:00:33,149 --> 00:00:34,249
Kde to jsme?

12
00:00:34,329 --> 00:00:36,129
Vítejte doma, pane Queene.

13
00:01:01,568 --> 00:01:05,118
- To ses naučila za devět měsíců?
- Malcolm je dobrý učitel.

14
00:01:07,833 --> 00:01:10,783
- Naučil tě podvádět?
- Nic takového neexistuje.

15
00:01:11,038 --> 00:01:14,229
- Je jen přežití a smrt.
- Nemýlí se.

16
00:01:19,879 --> 00:01:21,755
Tohle je dobré. Co to je?

17
00:01:22,061 --> 00:01:24,561
Kdybych ti to řekl,
asi bys to nejedla.

18
00:01:28,426 --> 00:01:29,526
Je to divné?

19
00:01:30,498 --> 00:01:33,548
- Když ses sem vrátil se mnou?
- Už jsem tady byl.

20
00:01:34,666 --> 00:01:38,487
To místo mi mnoha způsoby
připomíná, kým jsem.

21
00:01:39,024 --> 00:01:41,970
Nebo možná to, kým jsem se stal.

........