1
00:00:45,618 --> 00:00:48,818
Nemohly to vyřešit
po dobrém.

2
00:00:49,450 --> 00:00:53,662
Překlad: HonZajs000
Korekce: Clear

3
00:00:53,662 --> 00:00:56,662
www.neXtWeek.cz

4
00:01:35,918 --> 00:01:40,917
Otče, můžu se vás
na něco zeptat?

5
00:01:40,918 --> 00:01:43,917
Prosím?

6
00:01:43,918 --> 00:01:46,118
Pokusím se pomoci.

7
00:01:50,378 --> 00:01:53,917
Musím vám říct,
že nejsem pobožný.

8
00:01:53,918 --> 00:01:56,917
Jsem věřící.

9
00:01:56,918 --> 00:02:03,078
Ale jako muzikant hledám víru
v něčem ještě silnějším než vy.

10
00:02:03,079 --> 00:02:07,917
Mým bohem
je hudba, ano?

11
00:02:07,918 --> 00:02:10,917
Bůh má mnoho podob.

12
00:02:10,918 --> 00:02:13,118
Ano, to ano.

13
00:02:16,918 --> 00:02:22,118
Cítil jste někdy vášeň?

14
00:02:24,420 --> 00:02:28,917
Když zavřu oči,
tak ji vidím.

15
00:02:28,918 --> 00:02:33,917
Vidím její oči,
její rty.

16
00:02:35,918 --> 00:02:37,917
Přijede sem.

17
00:02:37,918 --> 00:02:43,917
Přijede do města a já se
chci toho pocitu zbavit.

18
00:02:43,918 --> 00:02:47,917
Zbavit se toho
zdrcujícího pocitu.

19
00:02:47,918 --> 00:02:51,917
Já mám vztah s Ježíšem,

20
00:02:51,918 --> 00:02:54,917
takže na přítelkyně
nejsem úplně specialista.

21
00:02:54,918 --> 00:02:58,917
Ale můžu říct, že je moudré
zachovat vnitřní sílu

22
00:02:58,918 --> 00:03:04,917
i v přítomnosti pokušení,
skrze Krista, našeho Pána.
........