1
00:00:02,570 --> 00:00:04,196
dříve v Mike a Molly ...

2
00:00:04,230 --> 00:00:07,595
Už jste se někdy zastavili
a ohlédli za svým životem

3
00:00:07,628 --> 00:00:10,546
a pomysleli si,
„Nejsem tam, kde bych měl být?“

4
00:00:10,579 --> 00:00:12,378
Poslouchejte,
protože to může být

5
00:00:12,411 --> 00:00:14,906
nejlepší lekce,
jakou jsem vás kdy učila.

6
00:00:17,547 --> 00:00:20,585
Nespokojte se s málem!
Následujte své sny, ...

7
00:00:20,619 --> 00:00:23,049
kamkoliv vás zavedou!

8
00:00:24,678 --> 00:00:26,781
Nechceš mi říct,
co se dneska stalo?

9
00:00:26,815 --> 00:00:28,385
Nejsem si jistá, víš?

10
00:00:28,419 --> 00:00:33,329
Jen ... jsem se začala cítit
převálcovaná tím vším a ...

11
00:00:33,362 --> 00:00:36,910
já nevím, prostě se mi zdálo,
že je jaksi správné to udělat.

12
00:00:36,943 --> 00:00:38,568
Oknem?

13
00:00:39,306 --> 00:00:42,217
Dveřmi dokáže odejít každý.

14
00:00:42,538 --> 00:00:46,403
Děti Chicaga si zaslouží učitele,
kteří tam pro ně chtějí být a ...

15
00:00:46,437 --> 00:00:50,075
tím jsem mohla být
určitou dobu, ale teď už nejsem.

16
00:00:50,108 --> 00:00:52,483
Něco se ve mně změnilo,

17
00:00:52,516 --> 00:00:55,802
něco se zlomilo,
nebo možná něco upevnilo, nevím,

18
00:00:55,836 --> 00:00:58,761
ale vím, že už to
nemohu dělat ani jeden den.

19
00:00:58,794 --> 00:01:00,944
Uvědomujete si,
paní Flynnová, že pokud skončíte,

20
00:01:00,978 --> 00:01:04,680
ztratíte svoji penzi,
zdravotní péči a všechny výhody?

21
00:01:04,842 --> 00:01:07,463
Vážně?
Je to pravda?

22
........