1
00:00:07,608 --> 00:00:09,917
Určitě tady?

2
00:00:10,129 --> 00:00:12,297
Jsme strašně blízko silnice.

3
00:00:12,417 --> 00:00:15,462
- Čeho se bojíš?
- Tohle je nelegální.

4
00:00:15,754 --> 00:00:17,990
Já nelegální věci nemusím.

5
00:00:18,150 --> 00:00:20,649
A to ho prostě vysypeme na zem?

6
00:00:20,730 --> 00:00:23,566
Ne, rozprášíme ho.

7
00:00:23,870 --> 00:00:25,718
Kolem tábořiště.

8
00:00:27,812 --> 00:00:29,648
Tady je náš plácek.

9
00:00:33,166 --> 00:00:36,073
Tak jo, taťko. Jdeme na věc.

10
00:00:36,114 --> 00:00:38,173
<i>Každý něco skrývá.</i>

11
00:00:40,728 --> 00:00:43,463
<i>Nemůžeme světu jen tak
odhalit svá tajemství.</i>

12
00:00:43,504 --> 00:00:45,230
Horní foch v lednici.

13
00:00:45,271 --> 00:00:49,559
- Hej, obsazeno! - Já vím, pardon.
Naše sprcha nejde. A já mám vizitu.

14
00:00:49,678 --> 00:00:55,676
Pořád mu říkám, ať dává chleba
do lednice, protože ve špajzu zplesniví.

15
00:00:55,796 --> 00:00:57,446
Nemám pravdu?

16
00:01:01,388 --> 00:01:04,044
- Nevíš, kde je chleba?
- Dej si spravit sprchu!

17
00:01:04,164 --> 00:01:07,645
<i>Tak si ubližujeme.
A riskujeme, že ublížíme druhým.</i>

18
00:01:08,143 --> 00:01:10,681
<i>Musíme se rozhodnout,
kolik toho prozradíme.</i>

19
00:01:10,770 --> 00:01:13,121
<i>A pravdu si nechat pro sebe.</i>

20
00:01:13,218 --> 00:01:17,712
- Ahoj, tak co děti? - Byly super.
Právě jsem je odvedla do školky.

21
00:01:17,792 --> 00:01:19,820
Fakt díky, žes je pohlídala.

22
00:01:19,901 --> 00:01:21,659
A co tvůj víkend?

23
00:01:22,142 --> 00:01:24,766
V DC. S tvým mužem.

........