1
00:00:07,933 --> 00:00:10,341
Určitě tady?

2
00:00:10,562 --> 00:00:12,822
Jsme strašně blízko silnice.

3
00:00:12,947 --> 00:00:16,122
- Čeho se bojíš?
- Tohle je nelegální.

4
00:00:16,319 --> 00:00:18,471
Já nelegální věci nemusím.

5
00:00:18,666 --> 00:00:21,115
A to ho prostě vysypeme na zem?

6
00:00:21,195 --> 00:00:24,284
Ne, rozprášíme ho.

7
00:00:24,889 --> 00:00:26,816
Kolem tábořiště.

8
00:00:28,400 --> 00:00:30,314
Tady je náš plácek.

9
00:00:33,674 --> 00:00:36,310
Tak jo, taťko. Jdeme na věc.

10
00:00:36,556 --> 00:00:38,703
<i>Každý něco skrývá.</i>

11
00:00:41,167 --> 00:00:43,952
<i>Nemůžeme světu jen tak
odhalit svá tajemství.</i>

12
00:00:44,032 --> 00:00:45,694
Horní foch v lednici.

13
00:00:45,694 --> 00:00:50,060
- Hej, obsazeno! - Já vím, pardon.
Naše sprcha nejde. A já mám vizitu.

14
00:00:50,140 --> 00:00:56,289
Pořád mu říkám, ať dává chleba
do lednice, protože ve špajzu zplesniví.

15
00:00:56,369 --> 00:00:58,089
Nemám pravdu?

16
00:01:01,840 --> 00:01:04,554
- Nevíš, kde je chleba?
- Dej si spravit sprchu!

17
00:01:04,634 --> 00:01:08,264
<i>Tak si ubližujeme.
A riskujeme, že ublížíme druhým.</i>

18
00:01:08,783 --> 00:01:11,252
<i>Musíme se rozhodnout,
kolik toho prozradíme.</i>

19
00:01:11,372 --> 00:01:13,645
<i>A pravdu si nechat pro sebe.</i>

20
00:01:13,725 --> 00:01:18,411
- Ahoj, tak co děti? - Byly super.
Právě jsem je odvedla do školky.

21
00:01:18,494 --> 00:01:20,609
Fakt díky, žes je pohlídala.

22
00:01:20,693 --> 00:01:22,527
A co tvůj víkend?

23
00:01:23,030 --> 00:01:25,766
V DC. S tvým mužem.

........