1
00:00:00,679 --> 00:00:03,540
"Lot potom z Coaru odešel"

2
00:00:03,654 --> 00:00:06,728
"a bydlel
se svými dvěma dcerami v horách,"

3
00:00:06,792 --> 00:00:09,093
"kde žili v jeskyni."

4
00:00:09,173 --> 00:00:11,532
"Prvorozená
jednou řekla té mladší..."

5
00:00:12,049 --> 00:00:14,004
"Náš otec je starý"

6
00:00:14,091 --> 00:00:16,239
"a v celém kraji není nikdo,"

7
00:00:16,314 --> 00:00:20,706
"s kým bychom mohly
otěhotnět běžným způsobem."

8
00:00:21,545 --> 00:00:22,586
"Pojďme,"

9
00:00:22,976 --> 00:00:27,360
"opijme svého otce
vínem a spěme s ním,"

10
00:00:27,434 --> 00:00:31,989
"abychom zachovaly
símě našeho otce."

11
00:00:32,467 --> 00:00:35,955
"A tak té noci opily
svého otce vínem."

12
00:00:37,321 --> 00:00:40,818
"Prvorozená šla spát
se svým otcem."

13
00:00:41,053 --> 00:00:43,804
"Druhého dne pak prvorozená
řekla té mladší:"

14
00:00:43,938 --> 00:00:48,594
"Opijme ho vínem také dnešní noc. "

15
00:00:49,352 --> 00:00:53,817
"Potom jdi a spi s ním."

16
00:00:54,429 --> 00:00:59,616
"I té noci tedy opily
svého otce vínem."

17
00:01:00,626 --> 00:01:04,572
"Ta mladší s ním šla spát..."

18
00:01:05,841 --> 00:01:09,441
"Tak obě Lotovy dcery "

19
00:01:09,524 --> 00:01:11,867
"otěhotněly ze svého otce."

20
00:01:12,403 --> 00:01:18,031
A proto, Pane,
tvé slovo je pro nás rozkazem!

21
00:01:18,133 --> 00:01:19,505
Amen!

22
00:01:54,346 --> 00:01:55,926
Drazí přátelé,
sešli jsme se zde,

23
........