1
00:00:03,080 --> 00:00:05,280
V minulých dílech...

2
00:00:05,680 --> 00:00:07,838
Vsadím se,
že vlasy nalezené na lodi

3
00:00:07,840 --> 00:00:09,840
patřily Dannymu.

4
00:00:10,040 --> 00:00:12,757
Mami, proč nechápeš
v jakých jsme potížích?

5
00:00:12,759 --> 00:00:15,877
- Vědí o nás? Protože ti ještě nebylo 16.
- Nikdo nic neví.

6
00:00:15,879 --> 00:00:19,280
Jestli si ty nebo někdo z rodiny
budete chtít promluvit, zavolej.

7
00:00:20,440 --> 00:00:22,597
- Nemluvím s tiskem.
- Jste majitel prodejny novin.

8
00:00:22,599 --> 00:00:24,557
Jen je prodávám,
nechci v nich být.

9
00:00:24,559 --> 00:00:27,277
- Byl jste odsouzen za sex s nezletilými?
- Ty lasičko!

10
00:00:27,279 --> 00:00:29,198
Jack měl v minulosti něco s dětmi.

11
00:00:29,200 --> 00:00:32,877
Budou o mně říkat věci,
které nejsou pravda.

12
00:00:32,879 --> 00:00:35,238
Fotil jste chlapce
z Mořské brigády.

13
00:00:35,240 --> 00:00:37,957
- Kde jste byl tu noc co Danny zemřel?
- Četl jsem knihu.

14
00:00:37,959 --> 00:00:40,038
- Byl jsem doma.
- Měli jsme sex.

15
00:00:40,040 --> 00:00:42,040
Vím o tobě a Becce Fisher.

16
00:00:43,760 --> 00:00:47,120
Rekonstrukce. Ve čtvrtek v noci.
Po týdnu.

17
00:00:47,999 --> 00:00:49,999
Měl by to udělat váš Tom.

18
00:01:48,080 --> 00:01:51,438
- Bude to k něčemu?
- Jsem si jistá, že bude.

19
00:01:51,440 --> 00:01:54,840
Nenávidím tu představu,
jak je tady sám v noci.

20
00:02:00,640 --> 00:02:04,999
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.

21
00:02:05,839 --> 00:02:07,440
Přijď království tvé...

22
........