1
00:00:01,000 --> 00:00:02,583
V předchozích dílech...

2
00:00:02,584 --> 00:00:04,743
Říká, že vám odpustila
kvůli tomu medailonku.

3
00:00:04,744 --> 00:00:07,047
Dostávám spiritistické vzkazy.

4
00:00:07,048 --> 00:00:09,351
Říkáte, že Danny Latimer
chce abychom věděli,

5
00:00:09,352 --> 00:00:11,655
že byl na lodi
předtím než zemřel?

6
00:00:11,656 --> 00:00:13,671
Nebyl jsem jeho nejlepší přítel!
Nenáviděl jsem ho!

7
00:00:13,672 --> 00:00:17,271
Když někdo něco vymaže z pevného disku,
je to navždy pryč?

8
00:00:17,272 --> 00:00:17,612
Tome?

9
00:00:20,440 --> 00:00:23,319
Když jste byl opilý,
napadl jste dítě.

10
00:00:23,320 --> 00:00:25,623
Nemáte alibi na noc Dannyho vraždy.

11
00:00:25,624 --> 00:00:27,639
Kdy si promluvíme o dítěti?

12
00:00:27,640 --> 00:00:28,680
Nepřibližuj se ke mě!

13
00:00:29,512 --> 00:00:31,671
Vím o vašem manželovi
a vašich dětech.

14
00:00:31,672 --> 00:00:33,831
- To je Dannyho skateboard.
- Kdo ti ho dal?

15
00:00:33,832 --> 00:00:37,552
Kde je můj pes? Zatraceně, odpovězte!
Kde je ten pes?

16
00:00:37,864 --> 00:00:40,023
Víš co s tebou udělám, že?

17
00:00:40,024 --> 00:00:43,335
Máme vloupání do chaty.
Někdo ohlásil světlo z baterky uvnitř.

18
00:00:43,336 --> 00:00:44,376
- Stůjte!
- Za ním.

19
00:00:47,512 --> 00:00:48,142
Chyťte ho!

19
00:00:52,258 --> 00:00:55,028
Překlad cz - Metaleve
Korektúra - Asaf

20
00:01:34,524 --> 00:01:35,914
- Co to je?
- Hrozno.

21
00:01:36,040 --> 00:01:39,927
- Proč jste ho donesla?
........