1
00:04:24,542 --> 00:04:26,584
- Neboj se, broučku.
- Máte potíže?

2
00:04:27,959 --> 00:04:30,517
Je tam žena, která mi chce
sebrat dceru. Pomozte mi, prosím.

3
00:04:33,792 --> 00:04:36,626
Nebojte se. Se mnou jste v bezpečí.

4
00:04:38,501 --> 00:04:40,626
Právě jsem četl v novinách,

5
00:04:40,834 --> 00:04:45,726
že starší ženu a její vnučku
pronásledoval násilník.

6
00:04:46,626 --> 00:04:47,626
Tiše.

7
00:04:47,792 --> 00:04:51,336
Pak nějaký hodný strážce
toho muže zahnal.

8
00:04:52,292 --> 00:04:54,167
A hádejte co?

9
00:04:55,709 --> 00:04:57,084
Ukázalo se,

10
00:04:57,251 --> 00:04:58,751
že ten muž je otcem dítěte,

11
00:04:59,417 --> 00:05:02,626
zatímco ta žena byla únosce.

12
00:05:06,501 --> 00:05:07,742
Co to říkáte?

13
00:05:09,042 --> 00:05:10,267
Jak mám vědět,

14
00:05:10,334 --> 00:05:12,751
že ta dívka je vaše dcera?

15
00:05:16,334 --> 00:05:18,167
Samozřejmě, že je to má dcera.

16
00:05:21,251 --> 00:05:23,334
Tohle je naše společná fotka.

17
00:05:25,084 --> 00:05:27,376
Podívejte se pozorně na tu ženu.

18
00:05:37,501 --> 00:05:38,667
Co...?

19
00:05:38,834 --> 00:05:41,167
Přečtěte si ten článek.

20
00:05:46,501 --> 00:05:47,659
Vzpomínáte si?

21
00:05:48,167 --> 00:05:49,709
Ty noviny jsou 20 let staré.

22
00:05:50,001 --> 00:05:51,709
<i>NEDBALÁ MATKA
PŘEJELA SVÉ DÍTĚ</i>

23
00:05:56,709 --> 00:05:58,501
Žuej Žuej, pojď sem.

24
00:06:31,167 --> 00:06:32,292
Už si vzpomínáte?
........