1
00:01:07,734 --> 00:01:10,779
Máme čisto.
Máš na to 90 sekúnd...
od dverí k dverám.

2
00:01:10,779 --> 00:01:12,531
- Poďme na to.
- Si pripravený?

3
00:01:12,531 --> 00:01:15,450
- Poď.
- Dáš dole čokoľvek čo ti bude
stáť v ceste.

4
00:01:15,450 --> 00:01:17,494
- Jasné kámo.
- Poďme na to!

5
00:01:19,288 --> 00:01:20,581
Dobre.

6
00:01:20,581 --> 00:01:23,000
Nikto nejde.

7
00:01:23,000 --> 00:01:24,793
Choď.

8
00:01:24,793 --> 00:01:26,795
Choď, choď, choď.

9
00:01:26,837 --> 00:01:28,505
Počúvajte!

10
00:01:28,505 --> 00:01:31,300
Toto je banková lúpež!
Pobozkajte zem!
Na zem! Okamžite!

11
00:01:31,300 --> 00:01:33,635
Poďme.
Vy viete prečo som tu.

12
00:01:33,635 --> 00:01:35,637
No tak! Oddel
tie zafarbené balíčky.

13
00:01:35,637 --> 00:01:37,973
Vytiahni odtiaľ tie
GPS sledovače.
Poďme, ty idiot.

14
00:01:40,434 --> 00:01:41,643
Šéfko!

15
00:01:43,896 --> 00:01:45,981
Oh, Do riti!

16
00:01:48,358 --> 00:01:50,527
Vstaň! Kto to bol?
Kto ich zavolal?

17
00:01:52,404 --> 00:01:53,822
Kto?

18
00:01:53,822 --> 00:01:56,325
Máš na to 5 sekúnd,
inak ju odbachnem!

19
00:01:56,366 --> 00:01:57,743
- Ktokoľvek.
- Urobte čo vám hovorí.

20
00:01:57,743 --> 00:02:00,495
- Päť, štyri, tri...
- Prosím, urobte čo hovorí.

21
00:02:00,537 --> 00:02:02,915
- Dva!
- Počkajte. Ja som to bol.
........