1
00:01:07,442 --> 00:01:10,779
<i> Máme jasno. Máte 90 sekúnd
od vstupu na návrat. </i>

2
00:01:10,779 --> 00:01:12,948
- Poďme na to, kámo.
- Nachystaný? - Poďme.

3
00:01:12,948 --> 00:01:15,450
Odstrániš všetko,
čo nám vojde do cesty.

4
00:01:15,450 --> 00:01:17,494
- Hotovo, kámo.
- Poďme !

5
00:01:19,288 --> 00:01:20,581
Dobre.

6
00:01:20,581 --> 00:01:23,000
Nikto sem nejde.

7
00:01:23,000 --> 00:01:24,793
Poď.

8
00:01:24,793 --> 00:01:26,795
Poď, poď, poď.

9
00:01:26,837 --> 00:01:28,505
Počúvajte !

10
00:01:28,505 --> 00:01:31,300
Toto je banková lúpež!
Tvárou k zemi ! Dolu, hneď!

11
00:01:31,300 --> 00:01:33,635
Poďme.
Vieš, prečo som tu.

12
00:01:33,635 --> 00:01:35,637
No tak, vyraď tie
sfarbovacie balíčky.

13
00:01:35,637 --> 00:01:37,973
Vynechaj z toho tie G.P.S.
sledovače. Švihaj, prďús.

14
00:01:40,434 --> 00:01:41,643
Šéfe !

15
00:01:43,896 --> 00:01:45,981
Och, nahovno.

16
00:01:48,358 --> 00:01:50,527
Vstávaj. Kto to spravil ?
Kto ich privolal ?

17
00:01:52,404 --> 00:01:53,822
Kto ?

18
00:01:53,822 --> 00:01:56,325
Máte 5 sekúnd a pustím ju.

19
00:01:56,366 --> 00:01:57,743
- Voľakto.
- Urobte čo vraví.

20
00:01:57,743 --> 00:02:00,495
- 5, 4, 3...
- Urobte prosím čo vraví.

21
00:02:00,537 --> 00:02:02,915
- 2 !
- Počkaj. Bol som to ja.

22
00:02:02,915 --> 00:02:05,667
Počuj, je to štandardný postup.

........