1
00:00:45,125 --> 00:00:47,293
Jak jste to mohl udělat?

2
00:00:47,327 --> 00:00:51,863
Mě? Všem, kteří ve vás věří?

3
00:00:51,898 --> 00:00:54,800
Před Bohem nejsou žádná tajemství.

4
00:00:54,834 --> 00:00:57,235
Ví všechno! Vidí všechno!

5
00:00:57,269 --> 00:00:59,237
- Všechno!
- Jeanette...

6
00:00:59,271 --> 00:01:01,172
Jen si to sám přečtěte.

7
00:01:01,207 --> 00:01:04,042
"Ale potom poznám plně... "

8
00:01:04,077 --> 00:01:06,411
Tady to stojí! Ve svaté bibli! Podívejte!

9
00:01:06,445 --> 00:01:08,413
Jeanette, uklidněte se.

10
00:01:08,447 --> 00:01:10,748
Musíte říct pravdu.

11
00:01:10,782 --> 00:01:13,017
Když to neřeknete vy, tak to udělám já.

12
00:01:13,051 --> 00:01:15,019
- Mé dítě...
- Musím povědět pravdu!

13
00:01:15,053 --> 00:01:18,089
Shh, Jeanette!

14
00:01:26,297 --> 00:01:28,699
Pane...

15
00:01:28,734 --> 00:01:30,768
veď mě.

16
00:01:30,802 --> 00:01:32,870
Ukaž mi, co dělat.

17
00:01:40,278 --> 00:01:42,812
Promiňte, pane. Ještě jednou vaše jméno?

18
00:01:42,847 --> 00:01:44,981
- François Robichaud.
- A vaše zaměstnání

19
00:01:45,016 --> 00:01:47,317
- tady v kostele?
- Kopu hroby.

20
00:01:49,287 --> 00:01:51,355
Říkáte, že jste ji tu našel dnes ráno?

21
00:01:51,389 --> 00:01:53,690
Ano... v sedm hodin.

22
00:01:53,724 --> 00:01:55,825
- Znáte ji?
- Je služebnou

23
00:01:55,860 --> 00:01:59,328
tady na faře u svatého Františka.

24
00:01:59,363 --> 00:02:01,297
Jeanette Rajotte.
........