1
00:00:52,371 --> 00:00:55,534
Obvinený z nezákonného obohacovania..

2
00:00:55,607 --> 00:00:58,269
.. Inšpektor Kadam preukázal
skutočnosť, že..

3
00:00:58,343 --> 00:01:00,208
.. Inšpektor Kadam preukázal
skutočnosť, že ..

4
00:01:00,279 --> 00:01:03,771
.. nikto v Indii nemôže zastaviť znečisťovanie,
nárast počtu obyvateľov a korupciu.

5
00:01:03,849 --> 00:01:07,182
Obvinený z korupcie
proti inšpektorovi Kadamovi ..

6
00:01:07,252 --> 00:01:09,777
.. podlomilo dôveru
v políciu mesta Goa.

7
00:01:09,855 --> 00:01:12,582
Všetci sú skorumpovaní.

8
00:01:12,655 --> 00:01:15,488
Nikto nepochybuje o tom,
že inšpektor Rakesh Kadam..

9
00:01:15,558 --> 00:01:18,686
.. je ďalší choroboplodný zárodok
všadeprítomnej korupčnej nákazy.

10
00:01:18,727 --> 00:01:20,126
To sú novinky, čo?

11
00:01:20,196 --> 00:01:22,756
Skutočnou novinkou by bolo,
keby policajti prestali brať úplatky.

12
00:01:23,199 --> 00:01:24,791
To je v tejto zemi
na dennom poriadku.

13
00:01:26,502 --> 00:01:28,493
Naviac už je proti inšpektorovi Kadamovi
aj verejnosť.

14
00:01:28,571 --> 00:01:30,436
Nitin, choď sa hrať von.

15
00:01:30,506 --> 00:01:32,133
Hovorí sa, že na menách nezáleží ..

16
00:01:32,208 --> 00:01:34,506
.. priezvisko takéhoto policajta
je rovnako vždy Korupcia.

17
00:01:34,577 --> 00:01:36,101
Reena Patni, Star News.

18
00:01:41,183 --> 00:01:43,413
Ty si si dnes vzal uniformu?
- Idem na stanicu.

19
00:01:44,620 --> 00:01:45,712
Mám nejakú prácu.

20
00:01:46,155 --> 00:01:47,417
Nerob si starosti.

21
00:01:48,757 --> 00:01:50,384
Všetko bude zasa dobré, Rakesh.

22
00:02:19,819 --> 00:02:21,650
Ak by sa všetci policajti
správali ako on ..
........