1
00:00:14,000 --> 00:00:17,000
REAL SUPERMAN
(Reální Superman)

2
00:01:00,800 --> 00:01:03,800
Hamburk, Německo
3 roky před tím, než se to stalo.

3
00:02:15,063 --> 00:02:16,664
Promiňte.

4
00:02:20,368 --> 00:02:21,569
Promiňte.

5
00:02:22,637 --> 00:02:24,739
Promiňte. Omlouvám se.

6
00:02:44,225 --> 00:02:48,062
Prosím. Přestaň utíkat.

7
00:02:48,062 --> 00:02:50,398
Vím, že mě slyšíš.

8
00:02:50,398 --> 00:02:52,467
Teď už všechno chápu.

9
00:02:52,467 --> 00:02:55,603
Čip.
Chyby.

10
00:02:57,038 --> 00:02:58,840
Nemusíš se stydět.

11
00:02:58,840 --> 00:03:01,342
Můžu pomoct.

12
00:03:01,342 --> 00:03:03,077
Můžu.

13
00:03:05,847 --> 00:03:08,683
Často si říkám, co když...

14
00:03:08,683 --> 00:03:10,952
Co kdybys mi mohla věřit?

15
00:03:10,952 --> 00:03:14,989
Já vím, proč jsi nemohla.
Ale teď jsem jiný.

16
00:03:14,989 --> 00:03:17,325
Odhodlaný.

17
00:03:17,325 --> 00:03:18,693
Udělala jsi to pro mě.

18
00:03:20,828 --> 00:03:22,830
Osvobodila jsi mě.

19
00:03:27,602 --> 00:03:29,204
Když přijdu k tobě,
budeš mě tam čekat?

20
00:03:29,204 --> 00:03:32,040
Prosím, dovol mi, abych ti pomohl.

21
00:03:32,040 --> 00:03:33,608
Já vím, že se bojíš.

22
00:03:33,608 --> 00:03:35,376
A já vím, jak velký to je,

23
00:03:35,376 --> 00:03:37,345
ale mohu tě osvobodit od toho všeho.

24
00:03:37,345 --> 00:03:40,014
Můžeme odemknout tento čip.
........