1
00:00:00,000 --> 00:00:02,092
Před třemi měsíci mě oslovil

2
00:00:02,111 --> 00:00:04,028
můj bývalý agent, Colin Blakefield.

3
00:00:04,030 --> 00:00:05,980
Měl důvod se domnívat, že Moskva

4
00:00:05,982 --> 00:00:07,281
připravuje klíčovou operaci.

5
00:00:07,637 --> 00:00:09,450
KGB to na Kate nastražila.

6
00:00:09,452 --> 00:00:10,804
Je nevinná.

7
00:00:11,048 --> 00:00:12,003
Ať je to cokoliv,

8
00:00:12,005 --> 00:00:13,828
Kaz není mozkem toho všeho.

9
00:00:14,384 --> 00:00:16,307
On je ten slabý článek.

10
00:00:16,309 --> 00:00:18,079
Vím, že tohle není nejlepší okamžik,

11
00:00:18,094 --> 00:00:19,399
ale ať už se děje cokoliv...

12
00:00:19,417 --> 00:00:20,347
Nic se neděje.

13
00:00:20,363 --> 00:00:22,372
Jen bych si přála, aby sis
o tom se mnou promluvil.

14
00:00:22,811 --> 00:00:25,181
Když mi Bogdan dal to jméno,

15
00:00:25,486 --> 00:00:27,476
Snažil se říct, že Fénix

16
00:00:27,540 --> 00:00:28,603
je jeden z vás.

17
00:00:28,605 --> 00:00:30,274
Máte krtka.

18
00:00:33,066 --> 00:00:33,827
Nechápu to.

19
00:00:33,845 --> 00:00:35,543
Jak mohl sakra Odin vědět, kde budete?

20
00:00:35,545 --> 00:00:36,627
Arkady!

21
00:00:37,012 --> 00:00:38,829
Věděl to, protože mu to jeden z nás řekl.

22
00:00:40,740 --> 00:00:43,182
Kvilte, blízko je den Hospodinův,

23
00:00:43,302 --> 00:00:46,354
přijde od Všemocného jak zhouba.

24
00:00:46,356 --> 00:00:48,549
Proto každá ruka ochabne

25
00:00:48,669 --> 00:00:51,359
a každý člověk odvahu ztratí.
........