1
00:00:03,043 --> 00:00:05,610
<i>Sledují nás</i>

2
00:00:05,612 --> 00:00:08,414
<i>Vláda vlastní tajný systém</i>

3
00:00:08,534 --> 00:00:12,383
<i>Stroj, který vás sleduje
každou hodinu a každý den.</i>

4
00:00:12,385 --> 00:00:15,075
<i>Navrhl jsem ho tak,
aby odhaloval teroristické útoky.</i>

5
00:00:15,195 --> 00:00:17,265
<i>Ale vidí vše.</i>

6
00:00:17,385 --> 00:00:20,318
<i>Násilné zločiny,
které jsou páchány na obyčejných lidech.</i>

7
00:00:20,438 --> 00:00:23,367
<i>Zločiny,
které vláda považuje za nepodstatné.</i>

8
00:00:23,487 --> 00:00:24,995
<i>My ne.</i>

9
00:00:25,115 --> 00:00:29,633
<i>Kvůli zájmu vyšších míst
pracujeme v utajení.</i>

10
00:00:29,753 --> 00:00:31,281
<i>Nikdy nás nenajdete.</i>

11
00:00:31,401 --> 00:00:33,895
<i>Ať už jste oběť nebo pachatel,</i>

12
00:00:34,015 --> 00:00:37,571
<i>když se objeví vaše číslo,
najdeme si vás.</i>

13
00:00:37,573 --> 00:00:39,840
Person of Interest 4x16
Blunt

14
00:00:39,960 --> 00:00:43,239
Překlad: FiB, Jacquesssan, jeriska03
Korekce: jeriska03, efvendy

15
00:00:43,575 --> 00:00:46,404
www.neXtWeek.cz

16
00:00:49,998 --> 00:00:51,432
Harperová Rose.

17
00:00:51,434 --> 00:00:53,434
Je to studentka, Finchi?

18
00:00:53,436 --> 00:00:55,569
<i>Slečna Rose je studentka
antropologie v New Yorku,</i>

19
00:00:55,571 --> 00:00:57,004
<i>pane Reesi.</i>

20
00:00:57,006 --> 00:00:59,774
Studovala v zahraničí v Evropě.
Nějaký čas cestovala.

21
00:00:59,776 --> 00:01:02,659
<i>- Normální studentka.</i>
- Netypická je tím,

22
00:01:02,779 --> 00:01:05,681
že nám Stroj nedal
číslo jejího sociálního pojištění.

........