1
00:00:00,300 --> 00:00:03,820
<i>V minulých dílech
The Walking Dead...</i>

2
00:00:03,860 --> 00:00:05,580
- Jmenuju se Aaron.
- Táboří kousek odsud.

3
00:00:05,640 --> 00:00:08,380
Chce projít konkursem o členství.

4
00:00:10,120 --> 00:00:12,900
Když najdeme skupinu, tak chceme
být schopní je vzít domů všechny.

5
00:00:12,960 --> 00:00:15,020
Je tam dost místa pro nás všechny.

6
00:00:15,060 --> 00:00:18,540
Tohle potřebujeme.
A tak půjdeme, všichni.

7
00:00:19,440 --> 00:00:23,060
Dneska v noci budeme
venku za zdmi jeho tábora.

8
00:00:23,120 --> 00:00:26,400
Budu se muset rozhodnout,
zda přivést dovnitř svojí rodinu.

9
00:00:26,440 --> 00:00:29,860
Nejsem jistý, jestli mě vůbec
může něco přesvědčit, abych tam jel.

10
00:01:14,320 --> 00:01:16,180
Přinesli jsme oběd.

11
00:01:19,360 --> 00:01:21,260
To je v pořádku.

12
00:01:21,360 --> 00:01:23,380
Pojďte dál, lidi.

13
00:01:56,780 --> 00:02:00,380
Než budeme pokračovat, potřebuju,
abyste odevzdali svoje zbraně.

14
00:02:01,380 --> 00:02:05,720
- Pokud zůstanete, musíte je odevzdat.
- Nevíme, jestli tu chceme zůstat.

15
00:02:06,100 --> 00:02:07,720
To je v pořádku, Nicholasi.

16
00:02:07,760 --> 00:02:11,080
Kdybychom je chtěli použít,
už bychom to udělali.

17
00:02:11,920 --> 00:02:14,720
- Ať si nejdřív promluví s Deannou.
- Kdo to je?

18
00:02:14,760 --> 00:02:18,140
Ví vše,
co chcete vědět o tomto místě.

19
00:02:19,940 --> 00:02:23,000
Ricku, co kdybys šel první?

20
00:02:27,140 --> 00:02:28,980
Sasho.

21
00:02:41,160 --> 00:02:43,260
Je dobře, že jsme tu.

22
00:02:47,240 --> 00:02:50,760
<i>edna.cz/walking-dead uvádí...</i>

........