1
00:03:24,916 --> 00:03:27,582
<i>11.ledna 1982.</i>

2
00:03:28,333 --> 00:03:30,333
<i>Do tohoto dne mezi Bombajskou policií...</i>

3
00:03:30,395 --> 00:03:32,545
<i>...a podsvětím, nebyly
žádné velké střety...</i>

4
00:03:32,645 --> 00:03:34,215
<i>...zapsané v paměti národa.</i>

5
00:03:35,791 --> 00:03:37,749
<i>Ale já jsem chtěl...</i>

6
00:03:38,416 --> 00:03:40,415
<i>...změnit tyto dějiny.</i>

7
00:03:41,625 --> 00:03:42,790
<i>Jmenuji se...</i>

8
00:03:44,000 --> 00:03:45,374
<i>Manya Surva.</i>

9
00:03:46,416 --> 00:03:48,874
<i>Jsem zástupce komisaře policie,
Afak Bagraan.</i>

10
00:03:49,166 --> 00:03:50,466
<i>Měl jsem změnit běh dějin.</i>

11
00:03:51,000 --> 00:03:54,915
<i>Do tohoto dne, byly policejní síly
svázány zákony a předpisy.</i>

12
00:03:55,458 --> 00:03:56,665
<i>Ale já jsem je rozvázal.</i>

13
00:03:57,583 --> 00:04:00,790
<i>Tady je příběh prvního policejní boje.</i>

14
00:04:43,000 --> 00:04:44,000
<i>Manohare.</i>

15
00:04:45,280 --> 00:04:46,280
<i>Manohare.</i>

16
00:04:50,060 --> 00:04:51,060
Manohare.

17
00:04:52,340 --> 00:04:53,340
Manohare.

18
00:04:55,208 --> 00:04:57,540
Manohare.
Pátá otázka!

19
00:05:02,458 --> 00:05:03,540
Ukaž mi to.

20
00:05:03,625 --> 00:05:04,575
Pane!

21
00:05:04,583 --> 00:05:05,624
Ano?

22
00:05:11,416 --> 00:05:12,540
V pořádku.

23
00:05:16,125 --> 00:05:18,582
Tak co, Manohare?
Jak se daří?

24
00:05:18,666 --> 00:05:20,407
- Dobře.
........