1
00:00:00,000 --> 00:00:02,326
<b><i>V minulých dílech jste viděli...</i></b>

2
00:00:02,526 --> 00:00:04,893
Vedla sis dobře. Zvedni ho.

3
00:00:06,295 --> 00:00:08,164
Prý hledáte tohle.

4
00:00:08,364 --> 00:00:10,199
A jen ten v držení Hybatele

5
00:00:10,399 --> 00:00:13,068
- vstoupí do města?
- Do jeho chrámu.

6
00:00:13,268 --> 00:00:18,274
Tady pan Ward je takový expert na
SHIELD a vy jste odborník na Hybatele.

7
00:00:18,474 --> 00:00:20,910
Společně dosáhneme velkých úspěchů.

8
00:00:21,110 --> 00:00:25,174
- Víš, žes mi lhala!
- Kdykoliv jsme si blíž, znervózníš.

9
00:00:26,782 --> 00:00:30,453
Naše práce vedla k tomuhle.
Musíme to najít co nejdřív.

10
00:00:30,653 --> 00:00:33,787
Pokud je tohle město
na Zemi, počítač ho najde.

11
00:00:34,687 --> 00:00:36,187
<b>SHODA NALEZENA</b>

12
00:00:37,330 --> 00:00:40,330
<b><i>edna.cz/Agents-of-SHIELD</i> uvádí...</b>

13
00:00:43,100 --> 00:00:44,600
Haló?

14
00:00:46,151 --> 00:00:47,651
Coulsone!

15
00:00:56,128 --> 00:00:57,628
Coulsone!

16
00:01:00,865 --> 00:01:02,734
Kde jsou všichni?!

17
00:01:02,934 --> 00:01:04,434
Kde jsou všichni?

18
00:01:12,778 --> 00:01:14,278
Ten zvuk.

19
00:01:17,414 --> 00:01:18,914
Co to je?

20
00:01:30,895 --> 00:01:33,431
Coulsone, co to děláte?

21
00:01:33,931 --> 00:01:38,302
- Musíme se připravit na misi.
- Tohle je naše mise. Otevře se.

22
00:01:39,271 --> 00:01:40,805
Zvláštní, že?

23
00:01:41,305 --> 00:01:42,805
Ne!

24
00:01:50,548 --> 00:01:52,684
........