1
00:00:01,508 --> 00:00:03,452
Čo sa deje, Welch, stratil si sa?

2
00:00:03,477 --> 00:00:05,936
Vypadá to tak, že budem
chvíľu pracovať tu v 51-ke.

3
00:00:05,961 --> 00:00:07,685
Beth, ako si vedela
kde ma máš hľadať?

4
00:00:07,710 --> 00:00:09,865
Mám to schôdzku
s mojim ex-manželom.

5
00:00:09,890 --> 00:00:11,966
Mala by si dať
svojmu Poručíkovi vedieť,

6
00:00:11,991 --> 00:00:15,397
že tu nemôže robiť také veci
so šéfovou ex, inak ho Pridgen zničí.

7
00:00:16,436 --> 00:00:18,215
Pomôžte mi dohliadnuť
na Poručíka Caseyho.

8
00:00:18,240 --> 00:00:19,496
My tu také veci nerobíme.

9
00:00:19,521 --> 00:00:21,709
Urobím to, či sa vám
to páči alebo nie.

10
00:00:31,337 --> 00:00:33,820
Ospravedlňujem sa,
že som vás nechala čakať.

11
00:00:33,845 --> 00:00:35,055
To nevadí.

12
00:00:35,080 --> 00:00:36,658
Čo všetko vám bolo povedané?

13
00:00:37,408 --> 00:00:39,175
Len to, že je to naliehavé,

14
00:00:39,208 --> 00:00:41,068
a musí sa to prebrať osobne.

15
00:00:41,810 --> 00:00:42,677
Nuž...

16
00:00:44,099 --> 00:00:47,684
Kontaktovali sme vás, pretože
nastala bezpečnostná chyba.

17
00:00:48,027 --> 00:00:51,081
Niektoré z dôverných záznamov
kliniky, boli ohrozené.

18
00:00:51,612 --> 00:00:53,472
A mňa sa to týka akože ako?

19
00:00:54,050 --> 00:00:56,400
Kontaktovali sme všetkých
darcov spermií,

20
00:00:56,425 --> 00:00:58,646
ktorých DNA bolo
použité na počatie,

21
00:00:59,058 --> 00:01:02,217
aby vedeli, že ich identita
sa možno stala verejnou.

22
00:01:04,543 --> 00:01:05,377
Prepáčte.
........